Petr Chlumecký

* 30.3.1825 Terst (Trieste) – † 29.3.1863 Brno


právník a historik, archeolog, politik


rodné jméno

Chlumetzky Peter


šlechtický titul

rytíř


státní příslušnost

Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

jeden z průkopníků moravské archeologie


vzdělání

filozofie v Brně (ukončeno v roce 1841),
1842–1845 práva v Olomouci a ve Vídni


dílo

Publikační činnost:
- Bericht ueber die Ausgrabungen bei Bellowitz, Schriften d. MSGANL 5, 1853.
- Die Geschichte der Markgrafschaft Maehren und ihr Quellen- Forschung, Bruenn 1857 (kratší verze O dějepisu Markrabství moravského a zpytování pramenů jeho, Brno 1857).


zaměstnání

ve státních službách (od roku 1846), od roku 1848 člen moravského sněmu, člen moravského zemského výboru,
referent pro vědecké záležitosti moravského Zemského výboru (1859 místodržitelský rada),
1855–1863 ředitel Moravského stavovského zemského archivu


odborné a zájmové organizace

Pruská Akademie věd v Berlíně (od roku 1858),
v Maehrisch- schlesische Geselschaft zur befoerderung des Acherbaues, der Natur- und Landeskunde v Brně se zasloužil o vznik a činnost historicko-statistické sekce (1849)


poznámky

Archeologické výzkumy:
- průzkumy v okolí Mikulova
- Žuráň u Brna (1853).Aktualizováno: 24. 03. 2019