prof. RNDr. Ing. Josef Pelíšek, DrSc.

* 20.8.1909 Zábludov u Letovic – † 1.6.1993 Brno


geolog, pedolog, vysokoškolský pedagog


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


nej...

Československo: v roce 1961 vydal první atlas půd ČSR


bydliště

Brno, Lesnická 54


vzdělání

reálka v Brně (1928 maturita),
Vysoká škola zemědělská v Brně - agronomická fakulta (1935 titul RNDr., 1958 DrSc., 1946 profesor geologie a půdoznalectví), zároveň navštěvoval přednášky z mineralogie, geologie a petrografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně


jiné pocty

v roce 2009 mu byla u příležitosti 100. výročí narození odhalena u jeskyně Býčí skála v Moravském krasu pamětní deska od architekta Ivara Otruby


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent, později docent půdoznaleckého ústavu (1934),
1946–1974 profesor a vedoucí katedry zemědělského a lesnického půdoznalectví a geologie na VŠZ v Brně,
1957–1958 děkan Lesnické fakulty VŠZ v Brně,
v roce 1974 odchod do penze,
soudní znalec pro obor pedologie


odborné a zájmové organizace

korespondent ČSAV (od roku 1955),
Československá společnost pro mineralogii a geologii,
Krasová komise při ČSAV,
Mezinárodní společnost pro výzkum kvartéru,
Mezinárodní společnost půdoznalecká,
Mezinárodní společnost pro výzkum rašelin,
zakladatel Českého speleologického klubu v Brně


poznámky

zabýval se geologií kvartéru, paleopedologií kvartérní i starší, také stratigrafií pleistocénu i holocénu, sedimenty a mikroklimatologií jeskyní Moravského krasu



osoby

Karel Absolon
spolupracovník při archeologických výzkumech


ulice

Lesnická
bydliště



Aktualizováno: 01. 08. 2019