Prof. Med. Dr. Friedrich Kolenaty (Kolenati)

* 12.8.1812 Praha – † 17.7.1864 Ovčárna pod Pradědem


lékař, pedagog, přírodovědec, entomolog a amatérský archeolog


státní příslušnost

Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Aktivně se účastnil revolučních bojů v roce 1848 v kohortě lékařské fakulty pražské univerzity a byl proto vězněn.
Považován za našeho největšího zoologa poloviny 19. století.
V roce 1849 jmenován jedním z prvních profesorů na technickém učilišti v Brně.


příčina úmrtí

mrtvice


bydliště

Praha,
Brno, Stadt čp. 399 (dnes neexistuje)


vzdělání

Lékařská fakulta vídeňské a pražské univerzity (5. 4. 1836 titul Med. Dr.)


vyznamenání a pocty

medaile würtemberského království,
medaile sasko-výmarského velkovévodství


jiné pocty

Dr. Kolenatý měl pamětní desku na Petrových kamenech (zespodu otesaného boku) s německým textem - překlad pořídil Jan Havelka ve své publikaci a zněl takto: „Památce vlasteneckého badatele našeho, profesora dra F. R. Kolenatého, věnoval vědecký spolek „Kosmos“ v Šumberku“ (Šumperku - Menš)


dílo

- Dissertatio inauguralis medico-practica de hypertrophia cordis, Praha 1836.
- Meletemata entomologica 1–8, Peterburg, Moskva 1845–1858.
- Genera et speciesTrichopterorum 1, Prag 1848, 2. Moskva 1859.


zaměstnání

po promoci vykonával lékařskou praxi v Praze na Malé Straně a studoval přírodní vědy, zvláště entomologii,
1841–1842 asistent katedry botaniky,
1841–1842 lékař dětského útulku u Panny Marie Vítězné v Praze,
1843–1846 asistent zoologie na akademii v Petrohradě, odkud podnikl mnoho výzkumných cest, např. na Kavkaz, do povodí dolního Donu, Taganrogu, Stavropolu, na Kubáň a do Tbilisi (sbíral hlavně entomologický materiál),
1848 docent speciální a lékařské botaniky, zoologie a krystalogie na pražské lékařské fakultě,
1849–1864 profesor všeobecné přírodovědy na brněnském technickém učilišti


odborné a zájmové organizace

člen a zakladatel spolku Werner-Verein,
roku 1848 založil v Praze přírodovědný spolek „Lotos“,
člen přírodovědných společností v Petrohradě, Moskvě, Berlíně, Paříži, Řezně, Erlangen, Drážďanech, Norimberku, Rize, ve Vídni, Vratislavi, Štětíně


hrob

Malá Morávka, okr. Bruntál


poznámky

Archeologické výzkumy:
- jeskyně Výpustek (nálezy medvědích kostí).
Životopisná data a psaní příjmení v literatuře kolísají, používáme údaje z dobového tisku (-Menš).

Med. Dr. Melion referoval v prosinci 1866 o své návštěvě hrobu dr. Kolenatého v říjnu téhož roku v Malé Morávce. Dr. Kolenaty do této oblasti zajížděl mnoho let v čase prázdnin a spojoval své odborné zájmy s ozdravným pobytem. Jeho hrob se nacházel na hřbitově v Malé Morávce, vlevo od vchodu do kostela Nejsvětější Trojice. Farář v Malé Morávce na hrobě, zdobeném břidlicí a křemenem, vysázel růži stolistou, hvozdík, laskavec, netřesk a různé letničky.
V závěru výzva ke sbírání příspěvků k vybudování důstojného pomníku na hrobě v Malé Morávce (dosud jen jednoduchý nápis). Tento nový pomník byl vybudován zřejmě v roce 1869 - na podstavci pomníku je dnes již špatně čitelný nápis, při návštěvě hrobu v roce 2014 se podařilo snad přečíst právě tento letopočet; na foto v Moráveckém zpravodaji z roku 2009 není text na podstavci pomníku čitelný (-Menš).

osoba na objektech

F. A. Kolenatý (Kolenati)
pamětní deska: Komenského náměstí 2/01


události

22. 4. 1851
Ustavující valné shromáždění geologického spolku Werner-Verein
zakládající člen, zástupce spolku


MŠ, Menš


Aktualizováno: 03. 06. 2021