Internetová encyklopedie dějin Brna

Friedrich (Bedřich) Anton Kolenaty (Kolenati)

  Prof. Med. Dr. Friedrich (Bedřich) Anton Kolenaty (Kolenati)


  • * 12.8.1812 Praha – † 17.7.1864 Ovčárna pod Pradědem


  • lékař, pedagog, přírodovědec, entomolog a amatérský archeolog


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství


  • zajímavé okolnosti

   Aktivně se účastnil revolučních bojů v roce 1848 v kohortě lékařské fakulty pražské univerzity a byl proto vězněn.
   Považován za našeho největšího zoologa poloviny 19. století.
   V roce 1849 jmenován jedním z prvních profesorů na technickém učilišti v Brně

  • příčina úmrtí

   mrtvice


  • bydliště

   Praha,
   Brno


  • vzdělání

   Lékařská fakulta vídeňské a pražské univerzity (5. 4. 1836 titul Med. Dr.)

  • vyznamenání a pocty

   medaile würtemberského království,
   medaile sasko-výmarského velkovévodství

  • jiné pocty

   Dr. Kolenatý měl pamětní desku na Petrových kamenech (zespodu otesaného boku) s německým textem - překlad pořídil Jan Havelka ve své publikaci a zněl takto: „Památce vlasteneckého badatele našeho, profesora dra F. R. Kolenatého, věnoval vědecký spolek „Kosmos“ v Šumberku“ (Šumperku - Menš)


  • dílo

   - Dissertatio inauguralis medico-practica de hypertrophia cordis, Praha 1836.
   - Meletemata entomologica 1–8, Peterburg, Moskva 1845–1858.
   - Genera et speciesTrichopterorum 1, Prag 1848, 2. Moskva 1859.


  • zaměstnání

   po promoci vykonával lékařskou praxi v Praze na Malé Straně a studoval přírodní vědy, zvláště entomologii,
   1841–1842 asistent katedry botaniky,
   1841–1842 lékař dětského útulku u Panny Marie Vítězné v Praze,
   1843–1846 asistent zoologie na akademii v Petrohradě, odkud podnikl mnoho výzkumných cest, např. na Kavkaz, do povodí dolního Donu, Taganrogu, Stavropolu, na Kubáň a do Tbilisi (sbíral hlavně entomologický materiál),
   1848 docent speciální a lékařské botaniky, zoologie a krystalogie na pražské lékařské fakultě,
   1849-1864 profesor všeobecné přírodovědy na brněnském technickém učilišti

  • odborné a zájmové organizace

   člen a zakladatel spolku Werner-Verein,
   roku 1848 založil v Praze přírodovědný spolek „Lotos“,
   člen přírodovědných společností v Petrohradě, Moskvě, Berlíně, Paříži, Řezně, Erlangen, Drážďanech, Norimberku, Rize, ve Vídni, Vratislavi, Štětíně


  • hrob

   Malá Morávka, okr. Bruntál


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - jeskyně Výpustek (nálezy medvědích kostí).
   Životopisná data a psaní příjmení v literatuře kolísají, používáme údaje z dobového tisku (-Menš).

   Med. Dr. Melion referoval v prosinci 1866 o své návštěvě hrobu dr. Kolenatého v říjnu téhož roku v Malé Morávce. Dr. Kolenaty do této oblasti zajížděl mnoho let v čase prázdnin a spojoval své odborné zájmy s ozdravným pobytem. Jeho hrob se nacházel na hřbitově v Malé Morávce, vlevo od vchodu do kostela Nejsvětější Trojice. Farář v Malé Morávce na hrobě, zdobeném břidlicí a křemenem, vysázel růži stolistou, hvozdík, laskavec, netřesk a různé letničky.
   V závěru výzva ke sbírání příspěvků k vybudování důstojného pomníku na hrobě v Malé Morávce (dosud jen jednoduchý nápis). Tento nový pomník byl vybudován zřejmě v roce 1869 - na podstavci pomníku je dnes již špatně čitelný nápis, při návštěvě hrobu v roce 2014 se podařilo snad přečíst právě tento letopočet; na foto v Moráveckém zpravodaji z roku 2009 není text na podstavci pomníku čitelný (-Menš).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   F. A. Kolenatý (Kolenati)
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/01


  • události

   22. 4. 1851
   Ustavující valné shromáždění geologického spolku Werner-Verein
   zakládající člen, zástupce spolku


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 28. 06. 2019