Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Beneš

  PhDr. Jan Beneš, CSc.


  • * 1.6.1934 Jihlava – † 4.10.1977 Brno


  • klasický archeolog


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1953–1958 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - latina a dějepis, později i klasická archeologie (1965 titul CSc., 1967 PhDr.)


  • dílo

   Publikační činnost: Auxilia romana in Moesia atque in Dacia. Zu den Fragen des roemischen Verteidigungssystems ein unteren Donauram und ein angrenzenden Gebieten, St AÚB VI/2, Praha 1978.


  • zaměstnání

   muzeum v Hranicích a Litovli,
   FF UP - interní aspirant,
   FF MU v Brně - odborný asistent katedry starověké kultury (od roku 1966)

  • odborné a zájmové organizace

   tajemník brněnské pobočky Numismatické komise ČSAV,
   Jednota klasických filologů


  • poznámky

   zabýval se balkánskými provinciemi Římské říše, také uspořádal soupis antických památek a nálezů antických mincí na Moravě


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 27. 05. 2020