Internetová encyklopedie dějin Brna

Bartoš (Bohumil) Vlček

  Bartoš (Bohumil) Vlček


  • * 24.10.1897 Růžďka (okres Vsetín) – † 7.1.1926 Brno


  • básník, prozaik a překladatel; válka a odboj 1914–1919; legionář italský


  • pseudonym

   J. Javor

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V dubnu 1916 Vlček narukoval na frontu k italským hranicím. V červenci téhož roku byl v jižních Korutanech raněn střepinou granátu do hlavy a dva roky se léčil v polních nemocnicích.
   V červnu 1918 byl zajat a stal se legionářem. V Itálii u legionářského praporu redigoval ručně psaný časopis Peresám, psal básně a učil se italsky. Po válce krátce sloužil u 45. pěšího pluku v Chustu na Podkarpatské Rusi, odkud se vrátil v hodnosti poručíka.

  • příčina úmrtí

   tuberkulóza, nedoléčené válečné zranění


  • vzdělání

   1908–1912 Gymnázium ve Valašském Meziříčí,
   1912–1914 církevní učitelský ústav Matice cyrilometodějské v Praze,
   v roce 1915 maturita na učitelském ústavu ve Sv. Janu u Berouna


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1919–1925 učitel v Lipníku nad Bečvou

  • odborné a zájmové organizace

   zakládající člen brněnské Literární skupiny, která byla formálně ustavena 11. 9. 1921 v Přerově,
   1921–1922 spolu s Lvem Blatným redigoval první číslo časopisu Host,
   1922–1925 redigoval Literární hlídku přerovského časopisu Obzor


  • poznámky

   Pobýval v Lipníku nad Bečvou, odkud navazoval kontakty s moravskými literáty.
   S Literární skupinou se později názorově rozešel, ovšem zůstal věrný jejímu ideovému programu zaměřenému na expresionismus.
   V databázi www.vuapraha.cz je velice málo údajů k jeho působení v legiích: datum narození je uvedeno 24. 10. 1897, jméno uvedeno: 1. Bohumil, 2. Bartoš. Poslední hodností v legii (blíže neurčena) je poručík. Poznámka: „přísaha ze 20. 2. 1919 ze Sulmony, poslední záznam - přidělen k posádkové nemocnici Košice“. Stejné datum narození je i ve Slovníku českých spisovatelů.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Lev Blatný
   přítel, společně redigovali první číslo časopisu Host Josef Chaloupka
   přítel Čestmír Jeřábek
   přítel


  • události

   13. 11. 2015
   Premiéra inscenace „Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa Chaloupky“
   v inscenaci jej představuje Zuzka Žalmanová (žijící básník), Štěpánka Todorová (zemřelý B. Vlček)


  • autor

   Mal, Menš


Aktualizováno: 23. 11. 2015