prof. PhDr. Václav Richter, DrSc.

* 30.8.1900 Třešť – † 7.4.1970 Brno


historik umění


bydliště

Brno, Zemědělská 25 (od roku 1930)


vzdělání

1912–1920 státní reálné gymnázium v Pelhřimově,
1920–1925 FF UK v Praze - dějiny umění, prehistorická archeologie (1925 titul PhDr., 1945 habilitace, 1955 profesor dějin umění, 1962 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce,
Cena Antonína Matějčka,
Zlatá pamětní medaile UJEP v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1927–1928 asistent na katedře dějin umění v Praze u Vojtěcha Birnbauma,
1928–1948 Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (1928–1938 knihovník, 1938–1943 ředitel, 1943–1945 knihovník, 1945–1948 správce),
1948–1955 profesor dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci,
1955–1970 FF MU v Brně - katedra dějin umění


odborné a zájmové organizace

Matice moravská,
Historický klub,
Společnost přátel starožitností,
Svaz čs. výtvarných umělců,
Musejní spolek v Brně


poznámky

zajímal se o počátky monumentální architektury v raném středověku českých zemí včetně velkomoravského období
osoby

Richard Jeřábek
student Alena Jeřábková
studentka Jaroslav Král
student Ivo Krsek
student na vysoké škole Bohumil Samek
student
další osoby (1)...


partneři

Věra Richterová (Mládková)
sňatek: 26. 2. 1930, Brno (kostel sv. Jakuba)
sourozenci

události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce


MŠ, Kal


Aktualizováno: 12. 04. 2022