prof. PhDr. Václav Richter, DrSc.

* 30.8.1900 Třešť – † 7.4.1970 Brno


historik umění


bydliště

Brno, Zemědělská 25 (od roku 1930)


vzdělání

1912–1920 státní reálné gymnázium v Pelhřimově,
1920–1925 FF UK v Praze - dějiny umění, prehistorická archeologie (1925 titul PhDr., 1945 habilitace, 1955 profesor dějin umění, 1962 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce,
Cena Antonína Matějčka,
Zlatá pamětní medaile UJEP v Brně


dílo

zobrazit


zaměstnání

1927–1928 asistent na katedře dějin umění v Praze u Vojtěcha Birnbauma,
1928–1948 Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně (1928–1938 knihovník, 1938–1943 ředitel, 1943–1945 knihovník, 1945–1948 správce),
1948–1955 profesor dějin umění na Palackého univerzitě v Olomouci,
1955–1970 FF MU v Brně - katedra dějin umění


odborné a zájmové organizace

Matice moravská,
Historický klub,
Společnost přátel starožitností,
Svaz čs. výtvarných umělců


poznámky

zajímal se o počátky monumentální architektury v raném středověku českých zemí včetně velkomoravského obdobíosoby

Richard Jeřábek
student Jaroslav Král
student Ivo Krsek
student na vysoké škole


partneři

Věra Richterová (Mládková)
sňatek: 26. 2. 1930, Brno (kostel sv. Jakuba)
sourozenci

události

20. 5. 1969
Slavnostní zahájení oslav 50. výročí založení brněnské univerzity
při této příležitosti oceněn Řádem práce


MŠ, Kal


Aktualizováno: 03. 04. 2020