prof. RNDr. Jan Beneš, DrSc.

* 6.5.1935 Hradečná – † 2.11.1998 Brno


antropolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel


národnost

česká


zajímavé okolnosti

v roce 1993 obnovil samostatnou katedru antropologie na PřF MU v Brně


vzdělání

gymnázium ve Znojmě,
1956–1961 PřF MU v Brně - biologie (1968 titul RNDr. a CSc. na UK v Praze, 1991 habilitace, v roce 1992 jmenován profesorem antropologie, 1992 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Cena Nadace Universitas Masarykiana (1995),
Cena Josefa Hlávky za rok 1995 (za knihu Člověk)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1961–1990 PřF MU v Brně - oddělení antropologie katedry zoologie a antropologie (1993–1998 vedoucí katedry antropologie, proděkan PřF MU v Brně),
ředitel Pavilonu Anthropos v Brně,
přednášel i na univerzitách v USA a v Anglii (1990 a 1992)


odborné a zájmové organizace

místopředseda brněnské pobočky České společnosti antropologické,
Evropská antropologická asociace


poznámky

Orientoval se na moderně pojaté propojení biologické a sociokulturní antropologie. Také se zabýval paleoantropologií a evolučním procesem Homo sapiens sapiens.
Aktualizováno: 01. 05. 2020