Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Beneš

  prof. RNDr. Jan Beneš, DrSc.


  • * 6.5.1935 Hradečná – † 2.11.1998 Brno


  • antropolog, vysokoškolský pedagog, spisovatel


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1993 obnovil samostatnou katedru antropologie na PřF MU v Brně


  • vzdělání

   gymnázium ve Znojmě,
   1956–1961 PřF MU v Brně - biologie (1968 titul RNDr. a CSc. na UK v Praze, 1991 habilitace, v roce 1992 jmenován profesorem antropologie, 1992 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Cena Nadace Universitas Masarykiana (1995),
   Cena Josefa Hlávky za rok 1995 (za knihu Člověk)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1961–1990 PřF MU v Brně - oddělení antropologie katedry zoologie a antropologie (1993–1998 vedoucí katedry antropologie, proděkan PřF MU v Brně),
   ředitel Pavilonu Anthropos v Brně,
   přednášel i na univerzitách v USA a v Anglii (1990 a 1992)

  • odborné a zájmové organizace

   místopředseda brněnské pobočky České společnosti antropologické,
   Evropská antropologická asociace


  • poznámky

   Orientoval se na moderně pojaté propojení biologické a sociokulturní antropologie. Také se zabýval paleoantropologií a evolučním procesem Homo sapiens sapiens.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor


Aktualizováno: 01. 05. 2020