prof. PhDr. Antonín Friedl, DrSc.

* 13.6.1890 Mirošov – † 5.11.1975 Praha


historik umění, především se zabýval českým středověkým uměním (knižní malba, iluminované rukopisy, nástěnné malířské umění, malířství deskové), archeolog


zajímavé okolnosti

ve Starém Plzenci a v Plasech řídil archeologické výzkumy, zabýval se také průzkumem nástěnných maleb ve znojemské rotundě


bydliště

Praha, Na Zátorce 4


vzdělání

1902–1906 klasické gymnázium v Plzni (1914 maturita na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze II.),
1915–1919 FF UK v Praze - dějiny umění (1919 titul PhDr., 1935 soukromý docent, 1957 státní docent, 1953 CSc., 1963 DrSc., 1968 řádný profesor dějin umění)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1919–1927 asistent ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze,
1927–1932 odborný pracovník na ministerstvu školství,
1932–1939 odborný pracovník Státního ústavu fotoměřického v Praze,
1935–1938 soukromý docent dějin umění Semináře dějin umění na FF MU,
1939–1952 přednosta Státního ústavu fotoměřického v Praze,
1945–1957 externí docent dějin umění na FF MU v Brně,
1953–1957 vědecký pracovník Ústavu teorie a dějin umění ČSAV,
1957–1970 katedra dějin umění na FF MU


odborné a zájmové organizace

Svaz českých výtvarných umělců,
Klub za starou Prahu (v letech 1913–1914 tajemník),
Kruh pro pěstování dějin umění,
Sokol Plzeň,
Československá historická společnost


poznámky

Věnoval se románskému a gotickému malířství.

Archeologické výzkumy:
- pod Archeologickou komisí ČAVU: Hůrka u Starého Plzence (raně středověké hradiště se sakrálními stavbami) mezi léty 1920–1925.

V Archivu Masarykovy univerzity je uložen jeho cenný osobní fond - B 8 Antonín Friedl.
osoby

Richard Jeřábek
student Ivo Krsek
žák na vysoké škole Bohumil Samek
student Jaromír Zemina
student


partneři

Jiřina Friedlová (Zunová)
sňatek: rozvod v roce 1943
(první manželka)
Milča Mayerová (Milada Mayerová, provdaná Fragnerová)
sňatek: 30. 7. 1948
(druhá manželka)MŠ, Kal


Aktualizováno: 01. 11. 2019