Msgre Ignát (Ignác) Wurm

* 12.7.1825 Klobouky u Brna (okres Břeclav) – † 4.10.1911 Olomouc


kanovník, politik, diplomat, redaktor, vlastivědný publicista


pseudonym

Boleslav Dědický


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

byl propagátorem a stoupencem cyrilometodějských ideí a kultu obou svatých


bydliště

Klobouky čp. 302 (rodný dům)
Brno,
Olomouc


vzdělání

gymnázium v Kroměříži a v Brně,
studium teologie v Brně


zaměstnání

vysvěcen na kněze (1850) - působil nejdříve v Brně, dále v Mstěnicích na Kyjovsku, Dědicích, ve Vyškově, trvale od roku 1866 v Olomouci,
od roku 1891 Moravský zemský sněm,
1874–1887 říšský rada ve Vídni


odborné a zájmové organizace

zakladatel a také předseda Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (1883),
spolupracoval s Časopisem Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (také jako redaktor),
zakladatel Slovanského gymnázia v Olomouci (1867)


hrob

Ústřední hřbitov Olomouc, 1HII 0088 š


poznámky

sbíral převážně národopisný materiál

osoba na objektech

ochranovna zanedbané mládeže
pamětní deska: Kunzova 6/01
jeden z prvních spirituálů ochranovny


události

14. 5. 1899
Manifestační schůze mírová žen moravských
autor hlavního referátu


MŠ, Menš


Aktualizováno: 12. 11. 2019