Karel Alois Bačovský

* 13.8.1898 Brno-Židenice


válka a odboj 1914–1919; domobranecké prapory v Itálii


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Židenice čp. 187 (rodný dům),
Brno-Židenice


odborné a zájmové organizace

SPB Brno-Židenice


poznámky

Domobranecké prapory v Itálii byly jednotky zahraničního vojska, vytvářené od konce roku 1918, a přičleněné k čs. legiím v Itálii. Příslušníky praporů se stali hlavně zajatci italské říjnové ofenzívy 1918, kteří se po 28. 10. 1918 dobrovolně přihlásili do čs. armády.
Do konce roku 1918 vzniklo 9 praporů, do léta 1919 pak dalších 46.
Prapory byly vedeny československými důstojníky, měly po 4 neozbrojených rotách. Během jara 1919 byly přepraveny do ČSR, částečně zasáhly v bojích na Slovensku.
Menš


Aktualizováno: 28. 12. 2018