PhDr. Otakar Nováček

* 6.1.1901 Brno, Husovice – † 5.1.1986 Brno


muzikolog, publicista a prozaik, autor prací o brněnském hantecu


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

Navštěvoval hodiny fonetiky u Leoše Janáčka na brněnské pobočce mistrovské školy pražské konzervatoře. Na FF MU byli jeho učiteli Vladimír Helfert, Otakar Zich.
Zabýval se logopedií. Studoval brněnskou plotnu (tzn. spodinu) přímo v jejím prostředí a také z policejních a soudních záznamů.
Publikoval v časopisech Opus Musicum, Hudební rozhledy, Smetana, Cesta, Host, Salon aj. Byl vydavatelem edice On, která obsahovala překlady z francouzštiny a jeho práce.
Redigoval měsíčník Hantýrka, literárně-vědeckou revue pro studium argotu, slangu a řeči lidové vůbec (1935/1936), kterého vyšlo pět čísel.


bydliště

Brno:
- Cacovická 12
- Botanická 25


vzdělání

1920 maturita na brněnské reálce,
1921 doplňující zkouška z latiny,
1923–1925 Sorbonna Paříž,
1921–1923 a 1925–1927 FF MU (1927 udělen titul PhDr. na základě disertace O zdrojích hudebně skladatelských)


dílo

zobrazit


zaměstnání

pedagog v Brně (1928–1929) a Jihlavě (1931–1933)
novinář, literát,
soukromý učitel


poznámky

(Informace o místu narození, bydlišti, rodině a díle PhDr. Otakara Nováčka doplnil pan Rostislav Nebola, který čerpal z dokumentů uložených v Archivu města Brna. Děkujeme.)
osobysourozenci

ulice

Cacovická
bydliště Botanická
bydliště


související odkazy

Mal


Aktualizováno: 31. 12. 2019