Jakub Josef Římař

* 30.8.1682 Kroměříž – † 5.3.1755 Brno, františkánský klášter


kněz a misionář


rodné jméno

řádové jméno Jakub


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Pro své velké jazykové znalosti byl navržen na biskupa smyrenského, ale k volbě nedošlo. Také se měl stát v Římě generálním lektorem arabského jazyka na misijním ústavu.
Ve svých denících podal topografický popis míst ležících při Nilu z Alexandrie až do Garbe na hranicích Senáru na Modrém Nilu.


vzdělání

piaristické gymnázium v Kroměříži a bohosloví v Olomouci


dílo

Publikační činnost: latinský deník Itinerarium (630 s., cesty v letech 1711–1726): Itinerarium Missionum Apostholicarum a Varia Medicinalia pro Missionibus Orientalibus.


zaměstnání

kněz (1706) - představitel řádu františkánů,
klášter v Dačicích a Bechyni,
v roce 1711 dostal řádové svolení k misijnímu působení - odjel do Říma a následně do Habeše,
návrat do Evropy (1721),
opět misijní cesta do Egypta (od roku 1722),
1729 návrat na Moravu,
1732–1735 pobyt ve Znojmě,
1737–1752 znovu cesta do Egypta - hodnost apoštolského vikáře,
návrat na Moravu


poznámky

V roce 1712 byl vybrán do misie v Habeši. Po příjezdu do Alexandrie se vydal do Káhiry. Roku 1714 odplul na Kypr, poté do Saidy (Sidonu) a do Jeruzaléma. Z Jeruzaléma pak opět cestoval do Káhiry.
Roku 1715 se vypravil ještě se dvěma františkány P. Apolinářem de Conjola z Tridentu a Theodorichem Wolfem do Habeše a na Sokotru. Roku 1716 dorazili misionáři do Jemenu, kde působili v Hodejdě a Mekce. Pak pokračovali v cestě na Sokotru, do sousedství Habeše a potom do Indie. Samotnou Habeš tehdy Římař nenavštívil. Cestoval po východní Africe, odkud se pak vydal přes východní Indii a přes Ameriku do Evropy, do Ostende a do Říma. Tyto jeho cesty trvaly od 7. 9. 1715 do 28. 4. 1721.
Koncem roku 1722 odjel z Říma do Káhiry v hodnosti prefekta egyptských misií a apoštolského pronotáře.
V roce 1723 se usadil v hornoegyptském Achmimu a roku 1726 byl jmenován představeným hornoegyptské misie se sídlem v Girge.
Z Káhiry podnikal vizitační cesty do Horního Egypta v letech 1738, 1742 až 1743 a 1748. Po roce 1752 odmítl již třetí obnovení prefektury a vrátil se do Evropy.
Aktualizováno: 29. 02. 2020