Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Freising

  Josef Freising


  • * 17. září 1875 Dolní Dunajovice (Rakousko-Uhersko) – † 17. září 1971 Esslingen am Neckar, SRN


  • pedagog; vlastivědný pracovník; politik; turner; muzejník
   otec osobnosti: Hans Freising


  • rodné jméno

   Josef Franz Potschka, 1917 úředně změněno na Freising

  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, SRN


  • bydliště

   Dolní Dunajovice č. 251,
   Brno, Smetanova 22


  • vzdělání

   po absolutoriu na mikulovském gymnáziu a učitelském ústavu v Brně složil zkoušku učitelské způsobilosti pro měšťanské školy v oborech matematika a technika,
   v roce 1902 získal na univerzitě ve Štýrském Hradci oprávnění vyučovat tělocvik na středních školách a učitelských ústavech


  • dílo

   - Der Turngau Südmähren und seine Geschichte: ein Zeitbild vom Volkstumsschaffen der Turner Südmährens. 2. vyd. Frankfurt am Main 1959.
   - Die Marktgemeinde Wostitz und ihre Umgebung vor 300 Jahren: ein geschichtliches Zeitbild. Brünn 1936.
   - Heimatbuch der Marktgemeinde Unter-Tannowitz: Bezirk Nikolsburg, Süd-Mähren. 2. vyd. Landsmannschaft Unter-Tannowitz 1966.
   - Millowitz im Bezirke Nikolsburg und seine Geschichte, Millowitz 1936.
   - Ortsgeschichte von Muschau. Muschau 1934.


  • zaměstnání

   jako učitel nejprve působil na národních školách na jižní Moravě (Dolní Dunajovice, Pasohlávky, Drnholec), poté jako odborný učitel v Místku (1902–1903),
   po šesti letech strávených v Gmundenu (Horní Rakousko), kde vyučoval tělocvik a kreslení, se stal členem učitelského sboru na První německé reálné škole v Brně (1909–1925),
   po odchodu do důchodu v roce 1925 se na krátkou dobu stal poslancem pražského parlamentu za Bund der Landwirte (1928–1929),
   v roce 1939 pověřen vedením MZM

  • politická orientace

   Bund der Landwirte (v letech 1928–1929 poslanec)

  • odborné a zájmové organizace

   Turngau Südmähren


  • poznámky

   Jedna z vůdčích osobností turnerského hnutí na jižní Moravě, autor několika publikací o této problematice.
   Po roce 1918 se začal věnovat také vlastivědnému bádání, vyústěním jeho aktivit v této oblasti se stalo založení muzea v Klentnici (okr. Břeclav) a zpracování historie několika jihomoravských obcí (Mušov, Milovice, Klentnice, Vlasatice, Dolní Dunajovice). V březnu roku 1939 byl ustanoven tzv. komisařským správcem (kommissarischer Leiter) v Moravském zemském muzeu. V této funkci se snažil o posílení německého vlivu v jeho správě a prostřednictvím personální politiky i v jednotlivých odborných odděleních.
   Po skončení 2. sv. války byl z rozhodnutí československých úřadů po několik měsíců internován, poté vysídlen do Německa. Tam se přes svůj vysoký věk aktivně podílel na kulturních aktivitách jihomoravských vysídlenců (předseda Kulturausschuß des südmährischen Landschaftsrates), na jeho počest uděluje Jihomoravská krajinská rada (Südmährischer Landschaftsrat) cenu za zásluhy v oblasti vlastivědy (Prof. Josef-Freising-Preis).


  • prameny, literatura


  • děti

   Hans Freising


  • rodiče

   Josef Potschka
   Josefa Potschka (Bunzl)


  • ulice

   Smetanagasse - Smetanova
   bydliště


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 177, Matrika narozených Dolní Dunajovice 1862–1888, s. 252.


  • autor

   KirO


Aktualizováno: 03. 12. 2018