prof. PhDr. Josef Ludvík Fischer

* 6.11.1894 Praha – † 17.2.1973 Olomouc


filozof a sociolog, rektor Palackého univerzity v Olomouci


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zajímavé okolnosti

redigoval časopisy Var, Index, Sociologická revue


bydliště

Brno, Dlouhé hony 17


vzdělání

klasické gymnázium v Třeboni a Českých Budějovicích (1912 maturita),
FF UK v Praze - čeština, filozofie, němčina (1919 titul PhDr., 1927 habilitace na Masarykově univerzitě v Brně pro obor sociologie, 1930 habilitace pro obor dějiny filozofie - tamtéž, 1935 mimořádný profesor pro obory sociologie a dějiny filozofie, 1945 řádný profesor)


vyznamenání a pocty

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy in memoriam (1992)


dílo

zobrazit


zaměstnání

knihovník v Praze, Olomouci a v Brně,
od roku 1935 profesor na FF MU v Brně,
po okupaci - emigrace do Nizozemí, 1945 návrat do vlasti , 1945/1946 děkan FF MU,
1946–1949 rektor Palackého univerzity v Olomouci (návrat v letech 1968–1969),
1956–1960 přednášky v Brně


politická orientace

člen Levé fronty


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk,
Československá národní rada badatelská,
Česká akademie věd a umění,
Jednota filozofická,
Sociologická společnost,
Svaz československých spisovatelů,
Delta Tau Kappa,
G. W. Leibnitz-Gesellschaft,
World Parliement for World Culture,
Academia Theatina pro scientiis,
Centro Superiore di Logica e Scienze Comparate


hrob

Ústřední hřbitov Olomouc-Neředín, 1 HV 0199 s


pojmenováno

Společnost J. L. Fischera


poznámky

Ve 30. letech 20. století formuloval základy své skladebné filosofie, která v mnohém předjímala pozdější západoevropský strukturalismus. Svým učením, založeným na pojmech funkce, struktura, celek, část, řád a hierarchie, se snažil vysvětlit svět v jeho strukturálně kvalitativní rozrůzněnosti s odlišnými způsoby existence.
Skladebnou filosofii aplikoval Fischer hlavně na sociologii. I když v 50. a 60. letech užíval některé pojmy marxistické terminologie, nevzdal se svého přesvědčení, že jen skladebnou filosofií lze řešit společenskou krizi 20. století.
osoby

Gerhard van der Leeuw
obdržel dr.h.c. MU na návrh J. L. Fischera Jiří Mahen
přítel Josef Macháček
žák Bedřich Václavek
přítel a spolupracovník


partneři

Aloisie Johanna Fischerová (Konrádová)
sňatek: 3. 8. 1925 v Brně Jarmila Fischerová (Kantorková)
sňatek: 22. 7. 1961 v Praze


děti

Soňa Fischerová
Viola Fischerová
Jiří Fischer
Sylva Fischerováulice

Dlouhé hony
bydlištěMŠ, Menš


Aktualizováno: 13. 06. 2015