prof. MUDr. Jan Jebavý

* 10.5.1908 Brno-Žabovřesky – † 1.10.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; akce 1. 9. 1939; účastník domácího odboje; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Jan Jebavý byl vynikající lehký atlet Sokola Brno I a jeho oblíbenou disciplínou bylo 110 m překážek.
V roce 1946 uspořádal Sokol Brno I memoriál k jeho poctě, k tomuto závodu byla věnována putovní cena akademického sochaře Václava Hynka Macha „Překážkář“.


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno:
- Kotlářská 8
- Šeříková 30


vzdělání

I. české státní gymnázium v Brně (8. 6. 1926 maturita),
1926–1932 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (27. 5. 1933 promoce - titul MUDr.),
rozhodnutím prezidenta republiky z 20. 6. 1947 byl jmenován mimořádným profesorem pro obor očního lékařství na LF MU in memoriam s účinností od 1. 5. 1942


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

in memoriam mimořádný profesor očního lékařství Masarykovy univerzity (20. 6. 1947),
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


zaměstnání

1935–1941 oční klinika LF MU (od roku 1937 honorovaný asistent)


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


pojmenováno

Memoriál MUDr. J. Jebavého


poznámky

Člen předsednictva Sokolské župy Jana Máchala. Poprvé zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn v Brně na Špilberku od 1. září do 10. října 1939.
Zapojen do odbojového hnutí v Obraně národa (politická skupina). Znovu zatčen v prvním stanném právu 8. října 1941. Odsouzen byl stanným soudem v Brně dne 27. 11. 1941 „pro rušení veřejného pořádku a pro pokračující protiněmecké jednání k předání gestapu a zabavení veškerého majetku“. Dne 20. 1. 1942 odeslán do Mauthausenu s poznámkou „RU“ (Návrat nežádoucí), zde měl být zavražděn injekcí do srdce.

Níže uvedené dosažené sportovní výsledky (pro naši encyklopedii upřesnil pan Zouhar, děkujeme):
- 22. 5. 1932: 110 m překážky, čas 16,5 minut
- rok 1938: 200 m překážky, čas 28,3 minut (Sokol Brno I).
osoby

Jan Vojta
přítel


partneři

Svatava Jílková (Gallusová, ovdovělá Jebavá)
sňatek: 20. 3. 1936, Brno (Městská rada)
ulice

Kotlářská
bydliště (v době sňatku) Šeříková
bydliště doložené v roce 1940 (dnes Heinrichova)


osoba na objektech

uctění památky obětí okupace - J. Jebavý
jiná realizace: Heinrichova 30/01 oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02 oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti druhé světové války
pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


události

17. 9. 2014
Umístění dalších tzv. Stolpersteine (Kamenů zmizelých) v Brně
jeho jméno je uvedeno na jednom z kamenů
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
7. 9. 1946
Memorial MUDr. J. Jebavého
k uctění jeho památky byl Memorial uspořádán
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I 1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně


Menš, Kal, MJ


Aktualizováno: 08. 05. 2019