MUDr. in memoriam Arnošt Špidla

* 19.2.1910 Holice u Olomouce – † 7.5.1942 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně dne 22. 12. 1941, rozsudek vykonán kolektivně na 72 osobách


příčina úmrtí

popraven v koncentračním táboře


bydliště

Brno-Židenice, Karáskovo náměstí


vzdělání

Čsl. státní reformované reálné gymnázium (1930 maturita),
1930–1939 LF MU (ze závažných zdravotních důvodů studium přerušoval) - dne 23. 10. 1947 mu LF MU udělila titul MUDr. in memoriam


zaměstnání

student


poznámky

Arnošt Špidla (v rodině mu říkali Anonek) měl TBC kolena, asi se nakazil od matky. K řádnému titulu MUDr. mu chyběla závěrečná státní zkouška, kterou již nestihl vykonat. Rodina o jeho odbojové činnosti nevěděla, snad jen něco tušila.
Za okupace se zapojil do podpory čs. desantu ze SSSR S/1. Zatčen gestapem 26. 11. 1941 v Brně-Židenicích, Karáskovo náměstí. Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, zde odsouzen se svými spolupracovníky stanným soudem 22. 12. 1941 k trestu smrti. Převezeni do koncentračního tábora Mauthausen, kde byl rozsudek vykonán kolektivně 7. 5. 1942. Ve skupině převezené k popravě do Mauthausenu byl i jeho bratr Ladislav, byli zastřeleni dvě minuty po sobě.
Jeho dlouholetá přítelkyně Marie Knoblichová (zvaná Pipina) se neprovdala (jako čest památce Arnošta), žila v blízkosti jeho sestry Ludmily.

Podrobnosti k osobě Arnošta Špidly a jeho rodiny spolu s fotografiemi doplnila dne 22. 9. 2009 čtenářka naší encyklopedie paní Eva Bližňáková, děkujeme. Upozornila nás rovněž na stránky obce Dřínov (www.drinov.cz/historie), kde lze najít podrobnosti k výsadku, kterému pomáhali bratři Špidlové.prameny, literatura

osoby

Alois Dubovský
spolupráce v odboji František Kozubek
spolupráce v odboji František Pavličík
spolupráce v odboji Theodor (Bohdan) Sahánek
spolupráce v odboji Josef Švagera
spolupráce v odboji
ulice

Karáskovo náměstí
bydliště, zde zatčen v listopadu 1941


osoba na objektech

oběti nacistické okupace
pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


události

7. 5. 1942
Vykonání poprav v Mauthausenu
rozsudek 22. 12. 1941


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018