Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Vignati

  Prof. MUDr. Jan Vignati


  • * 2.7.1899 Přerov – † 26.8.1942 Berlín, Plötzensee


  • lékař; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; Obrana národa


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Dnes je 25. srpna. Dnes večer budu odveden k provedení rozsudku. Ujišťuji Tě, že zůstanu hrdý a statečný muž, těším se i na smrt. Je to vysvobození z tohoto ponižujícího života.
   Má drahá, zítra bude má duše opět svobodná a vrátí se opět do Vašeho středu. Umírám pro vlast a národ, pro lepší budoucnost našich dětí. Nechtěl jsem, aby z nich byli germánští otroci. Náš spravedlivý boj bude úspěšný a náš národ a naše děti budou svobodně rozvíjet naši národní kulturu ve svobodomyslném národním duchu. Germánskou hrubost a jejich metodu mám jen v opovržení a žádný strach. Ať si vezme německý césar mé mrtvé tělo, můj duch mu nikdy nepatřil a nebude patřiti. Nikdy jsem od nich ničeho nežádal, nikdy jsem se před nimi neponížil. Můj syn se za mne nemusí stydět." (Z ilegálního dopisu manželce - Menš)

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Uherské Hradiště


  • vzdělání

   gymnázium ve Valašském Meziříčí (1917 maturita),
   LF MU v Brně (1919–1924)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   in memoriam jmenován profesorem patologické anatomie LF MU,
   28. 10. 1946 byl Janu Vignatimu v Uherském Hradišti odhalen pomník,
   v nemocnici v Uherském Hradišti před chirurgickým pavilonem je umístěna jeho busta


  • dílo

   Uveřejnil 35 převážně experimentálně-patologických prací.
   Jejich seznam uveřejněn v publikaci In memoriam MUDr. Jana Vignatiho. Brno 1946, s. 31–32.


  • zaměstnání

   1924–1930 Zemská nemocnice v Olomouci,
   1930–1939 Zemská nemocnice v Uherském Hradišti (primář patologie)

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek proti rakovině v Uherském Hradišti,
   Vědecký spolek lékařský pro zemi Moravskoslezskou,
   Société de biologie v Paříži,
   byl členem zednářské lóže Lafayettovy Na třech rovinách v Olomouci


  • poznámky

   Zapojil se do činnosti odbojové organizace Obrana národa v květnu 1939 (zemské velitelství), zatčen 1. 3. 1940. Vězněn nejprve v Brně na Špilberku a v Sušilových a Kounicových kolejích. V březnu 1941 byl převezen do věznice ve Wohlau, pak vězněn ve Vratislavi, v Dietzu nad Lahnem, naposledy v Berlíně v Alt Moabitu a poté v Plötzensee, kde byl na základě rozsudku Lidového soudu ze 8. 11. 1941 popraven 26. 8. 1942.
   Podle sdělení manželky počítal od počátku zapojení do odboje s možností zatčení. Proto si domluvili tajný způsob komunikace: v Brně mohli příbuzní vězňům přinášet čisté prádlo a odnášet špinavé; do košilových límečků místo tzv. kostic vkládala paní Vignatiová smotané čisté cigaretové papírky, domů se špinavým prádlem odnášela papírky popsané; po převozu do věznic mimo protektorát již výměna prádla nebyla možná.
   Je obdivuhodné, že dr. Vignati, který byl většinou vězněn na samotce, si uchoval tajnou abecedu v paměti a použil ji až po převezení do věznice v Alt Moabitu. V povolené knize - Bibli, vypíchal dopisy synovi, dceři a manželce (po válce vydány knižně), Bibli osobně ukázala po osvobození paní Vignatiová prezidentovi Benešovi, zde kniha zůstala a nevrátila se jí zpět. Po odsouzení k trestu smrti směli tzv. kandidáti číst knihy nebo studovat, dr. Vignati se rozhodl pro studium japonštiny - jazyky „spřátelené", tedy italštinu, němčinu, španělštinu, totiž ovládal. Studoval z učebnice anglicko-japonské.

   Na počátku roku 1939 dostal Vignati nabídku, aby jako bakteriolog provedl výzkum pro Baťovu firmu, která zvažovala působení v Africe. Odmítl, protože měl rodinu a nechtěl ji vystavit nebezpečí, pokud by jeli s ním. Své odborné znalosti naopak bez váhání nabídl k využití v odboji. Koncem května 1939 se vytvořilo tzv. zvláštní oddělení v Zemském velení ON, v jehož čele stál dr. Vignati. Informoval o možnosti použití botulinu a břišního tyfu. Vignati se zapojil do odbojové činnosti nejen ve svém bydlišti, ale také v Brně, zajížděl často do Přerova, Olomouce a Ostravy a podílel se na formování ON na celé Moravě.
   V červnu 1939 na schůzce v brněnském Autoklubu odmítl užití spór antraxu a botulinu, naopak propagoval užití bakterií tyfu, které se daly lépe rozšiřovat. V nemocnici v Uherském Hradišti založil jejich kultury, jimi plnil zásobníky uskladněné v Mařaticích a Uherském Hradišti.
   Dr. Vignati udržoval zvláštní spojení se zahraničím, prostřednictvím svého známého ze zednářské lóže v Alžíru posílal zprávy do Francie a ty se pak dostávaly na stránky francouzského tisku.


  • obrazy

   img1953.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vítězslav Mečíř
   společně zatčeni 1. 3. 1940 Václav Skalák
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Valérie Vignatiová


  • děti

   Jana Vignatiová
   Pavel Vignati


  • rodiče

   Vilém Vignati
   Marie Vignatiová (Graubnerová)


  • sourozenci

   Miloslav (Miloš) Vignati
   Vilém Vignati
   Karel Vignati


  • osoba na objektech

   oběti nacistické okupace
   pamětní deska: Komenského náměstí 2/02


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 28. 06. 2018

Jan Vignati. Archiv MU, C fot I 370.