Josef Šprinar

* 17.3.1905 Blansko (okres Blansko) – † 3.10.1994 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

výborně hrál na housle, křídlovku, klavír a harmoniku, byl členem poštovního orchestru v Košicích


bydliště

Brno-Židenice


vzdělání

Obchodní akademii v Brně (ročník 1924)


vyznamenání a pocty

Zasloužilý bojovník proti fašismu,
Za věrnost 1939–1945 (na paměť druhého národního odboje),
pamětní medaile – Za zásluhy v boji proti fašismu (dvacáté výročí osvobození),
Čestný odznak za záslužnou funkcionářskou činnost v Českém svazu protifašistických bojovníků


zaměstnání

poštovní adjunkt u vlakové pošty na Slovensku na trati Bohumín – Temešvár,
informační a dozorčí úředník podejny listovní pošty (pošta Brno 2),
od 2. 9. 1940 do zatčení 21.1. 1943 – vrchní poštovní úředník (- pošta Brno 2),
po válce po návratu do zaměstnání ředitel Městské poštovní správy Brno 1


odborné a zájmové organizace

Sokol, Junák, hasiči v Blansku, byl všestranný sportovec,
SPB Brno-Židenice


poznámky

Za nacistické okupace byl členem ilegální organizace ÚVOD. Dne 21. 1. 1943 v 5 hodin ráno byl zatčen a následně vězněn v Brně v Kounicových kolejích, Pod Kaštany a na Cejlu.
Od 4. 9. 1943 vězněn ve Vratislavi (Breslau), od 14. 11. 1943 následovaly koncentrační tábory Dachau, dále Natzweiler v Alsasku a Neckargartach v Bádensku – pracovní komando Heilbronn. Odtud nastoupil 1. 4. 1945 na pochod smrti do Dachau (asi 500 km), pochod trval 28 dnů. Den po příchodu vězňů do Dachau, a to 29. 4. 1945, byl KT Dachau osvobozen americkou armádou.
Josef Šprinar na pochodu smrti přežil za pomoci spoluvězňů skvrnitý tyfus a tuberkulozu plic. Ze zdravotních důvodů mohl teprve 23. 5. 1945 nastoupit cestu do osvobozené vlasti - byl převezen autem z Dachau do Plzně a odtud dále transportován vlakem do Brna. V té době vážil pouhých 47 kg.
(Informace pro naši encyklopedii doplnila paní Eva Patáková, děkujeme.)prameny, literatura

partneři


Menš


Aktualizováno: 12. 03. 2020