Bedřich Kancnýř

* 5.12.1851 Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč) – † 23.8.1940 Tišnov (okres Brno-venkov)


právník, poslanec Moravského zemského sněmu (dvě období v letech 1896–1916) a veřejný činitel


národnost

česká


příčina úmrtí

slabost stáří, zemřel v sanatoriu


bydliště

Blansko čp. 43
Kroměříž, Sladovna čp. 26,
Brno:
- Kröna (Křenová) 40
- Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí) 11,
Hodonín (1914–1917),
Brno-Žabovřesky


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1872 maturita),
studium práv a politických studií ve Vídni a v Krakově (dokončeno v roce 1876)


jiné pocty

čestný občan Blanska (1884), Dačic (1918) a dalších měst a obcí,
čestný člen Hospodářského spolku v Dačicích (28. 3. 1897)


dílo

Chudinství vůbec a na Moravě zvlášť. Brno, Klub lidové strany na Moravě, 1904.


zaměstnání

praktikant u Zemského soudu ve Vídni (1876),
Okresní soud ve Znojmě (1876–1877),
Okresní soud v Náměšti (1877–1878),
Okresní soud v Blansku (1879–1884),
Okresního soudu v Kroměříži (doloženo v letech 1884–1891),
Okresní soud v Dačicích (1891–1898),
Zemský soud v Brně (1898–1911, kdy odešel na odpočinek s titulem vrchní soudní rada)


odborné a zájmové organizace

Spolek dobrovolných hasičů v Blansku (zakládající člen),
Okrašlovací spolek v Blansku,
Měšťanská beseda v Dačicích,
Český bruslařský klub v Dačicích,
Hospodářský spolek v Dačicích,
Družstvo pro vystavení závodní dráhy velocipedistické v Kroměříži (předseda),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
podpůrný spolek Hlávka (1906–1914 a od roku 1917),
Zemská ústředna pro péči o dorost živnostenský,
člen správní rady První občanské záložny v Brně, Česká 9,
předseda akciové společnosti pro výstavbu místní dráhy Brno - Líšeň
a dalšípojmenováno

- „Kancnýřka“ (cesta z nádraží v Blansku do města)
- „Kancnýřův sad“ (9. 9. 1936, alej na Palackého náměstí v Dačicích)
- vila „Kancnýřka“ v Luhačovicích, Československé armády 395
- v roce 1930 založil nadaci pro stipendia chudým studentům Prvního českého státního gymnázia v Brně a k uctění 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka


poznámky

Ve všech svých působištích se aktivně účastnil veřejného života, podílel se na zakládání okrašlovacích spolků (Blansko, Kroměříž), obecních knihoven (Blansko, Dačice), SDH (Blansko), angažoval se v cyklistice (Kroměříž), bruslařství (Dačice).
Jako poslanec Moravského zemského sněmu se věnoval otázkám českého a živnostenského školství, hájil hlavně zájmy rolníků a drobných řemeslníků. Podrobně jsou jeho aktivity vylíčeny v citované práci Lenky Kühtreiberové.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 27. 8. 1940.
osoby

Jan Mráček
J. Mráček je autorem vily v Luhačovicích pro B. Kancnýře


partneři

Marie Kancnýřová (Schober)
sňatek: 18. 8. 1879, Vídeň (kostel sv. Karla)
ulice

Kröna (Křenová)
bydliště doložené v roce 1870 (bydlel jako student v podnájmu u ovdovělé Marie Kalinové, její syn Bohuslav byl také studentem gymnázia) Winterhollerplatz (Winterhollerovo náměstí)
bydliště doložené v roce 1910 (dnes náměstí 28. října)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


MJ, Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2022