Internetová encyklopedie dějin města Brna

Bohumil Čehovský

  Bohumil Čehovský


  • * 7.6.1882 Vrbatky na Hané – † 14.11.1926 Brno


  • pedagog, středoškolský profesor


  • vzdělání

   gymnaziální studia v Olomouci (od roku 1893),
   univerzitní studia v Praze (1901–1905)


  • zaměstnání

   působil jako profesor v Bydžově a ve Vysokém Mýtě,
   I. české gymnázium v Brně,
   gymnázium ve Strážnici (1911–1919),
   působil ve Zlatých Moravcích na Slovensku,
   působil v Přerově (do roku 1921),
   I. česká státní reálka v Brně (1921–1926)


  • obrazy

   img10220.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Tři posmrtné vzpomínky na profesory našeho ústavu. Antonín Podrábský, Bohumil Čehovský a Rudolf Kreutz."


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 20. 01. 2014

Bohumil Čehovský. Zdroj: Tři posmrtné vzpomínky na profesory našeho ústavu. Antonín Podrábský, Bohumil Čehovský a Rudolf Kreutz. In. Čtyřicátá šestá roční zpráva první české státní reálky v Brně v Antonínské ulici za školní...