Zdeňka Pařízková

* 28.2.1905 Skalička (okres Brno-venkov) – † 10.4.1945 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


rodné jméno

Žandovská


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popravena v koncentračním táboře


bydliště

Skalička čp. 14 (rodný dům a bydliště v době sňatku),
Brno, Trávníky 50


vzdělání

nižší střední škola v Brně


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

od roku 1965 se každoročně konají ve velké světnici mlýna ve Skaličce čp. 14 zásluhou Jiřího Beneše (violisty Moravského kvarteta a dramaturga Státní filharmonie Brno (dnes Filharmonie Brno), vnuka mlynáře Karla Žandovského, vzpomínkové koncerty s recitací předních brněnských umělců k uctění památky tragické události 24. 2. 1945,
její jméno je uvedeno na pomníku padlých a umučených partyzánů poblíž obce Hluboké Dvory, v Černohorském lese v trati Rakovec (poblíž původního partyzánského bunkru)


zaměstnání

v domácnosti


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Pernštejnská, župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


hrob

Újezd u Černé Hory (kenotaf na rodinném hrobě)


poznámky

Pocházela z mlynářské rodiny ze Skaličky u Tišnova, po studiích zůstala při hospodářství. Zájem o Sokol získala za studia v Brně: vedla dorostenky ve Všechovicích.
Po provdání pracovala v Sokole v Tišnově (v roce 1928 zvolena náčelnicí župy Pernštejnské). Poté následovala manžela do Brna-Řečkovic. Byla cvičitelkou v Sokole Brno I. Zapojena v odbojové skupině Třetí československá úderná rota, její brněnský byt sloužil potřebám odbojářů. Později přebývala spíše v rodném mlýně a pomáhala se zásobováním partyzánů.
Zatčena ve Skaličce dne 24. 2. 1945, vězněna v Letovicích a Brně. Odtud odvezen celý transport 7. 4. 1945 do Mauthausenu, kde tento tzv. partyzánský transport (podařilo se určit jména 194 osob), sestavený v Brně v Kounicových kolejích z pomocníků partyzánů z Valašska, východní Moravy a Tišnovska, byl popraven v plynové komoře.
osoby

Jiří Beneš
J. Beneš organizoval od roku 1965 každoročně ve mlýně ve Skaličce pietní uctění památky tragické smrti příslušníků rodiny Žandovských v Mauthausenu


partneři

Miroslav Pařízek
sňatek: 20. 11. 1926, Brno (městská rada)

ulice

Trávníky
bydliště


osoba na objektech

oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 uctění památky oběti okupace - Z. Pařízková
pamětní kámen: Trávníky 50/01


události

7. 4. 2019
Slavnostní pokládání Kamenů zmizelých v Brně
jí odhalen Kámen zmizelého
23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I


Menš


Aktualizováno: 08. 12. 2021