Encyklopedie dějin města Brna

Jan Svoboda

  Jan Svoboda


  • * 9.7.1889 Jevíčko – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Olomouc-Hodolany, Dvořakgasse 19 (škrtnuto v úmrtním protokolu),
   Brno, Herdergasse - Herderova 8


  • vzdělání

   reálka v Jevíčku

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   náměstek ředitele Zemské banky pro Moravu in memoriam,
   čestný člen Muzejního spolku v Brně,
   čestný člen Filharmonického spolku Beseda brněnská in memoriam


  • zaměstnání

   úředník Zemské banky pro Moravu v Brně,
   soukromě vyučoval na obchodní akademii

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


  • poznámky

   První světovou válku prožil na ruské frontě, od roku 1916 v zajetí, naučil se ruštinu.
   Protože pocházel z velmi skromných poměrů, nemohl z finančních důvodů studovat na vysoké škole. Měl velké sociální cítění, které projevoval v mnoha dobročinných spolcích a institucích (Domov Dagmar, Ústav pro tělesně vadné v Králově Poli, zakládající člen Domu útěchy).
   Po okupaci se zapojil do odboje (Obrana národa) poprvé měl být zatčen 19. 3. 1939, celkem osmkrát u něj gestapo vykonalo domovní prohlídku. Na jaře 1942 se podrobil operaci, ale po návratu z ozdravného pobytu na Českomoravské vysočině zatčen dne 4. června 1942. Stanným soudem odsouzen k trestu smrti, zpopelněn v Krematoriu města Brna 22. června 1942. V době úmrtí byl ženatý.


  • pojmenované ulice

   Jana Svobody (Zábrdovice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Úmrtní protokol z roku 1942"
   "Obrana národa na Brněnsku 15.3.1939-29.2.1940"
   "Ředitelský rada Jan Svoboda. 9.7.1889–21.6.1942"
   "První a druhé stanné právo na Moravě (1941–1942)"
   "Naši hrdinové 1939-1945"


  • osoby

   František Boleloucký
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
   další osoby (5)...
   Josef Jakob
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Kopuletý
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Adolf Matějů
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Stanislav Pergler
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Jan Valenta
   společně odsouzeni stanným soudem a popraveni


  • ulice

   Herdergasse - Herderova
   bydliště (dnes Rudišova)


  • osoba na objektech

   oběti Sokola Brno I ve světových válkách
   pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti druhé světové války
   pamětní deska: Rooseveltova 18/01


  • události

   23. 11. 1947
   Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
   oběti Sokola Brno I
   16. 12. 1945
   Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I 22. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2438/k
   21. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
   jeden z popravených
   13. 1. 1935
   Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně
   zakládající člen Domu útěchy


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 07. 05. 2017