Jan Svoboda

* 9.7.1889 Jevíčko (okres Svitavy) – † 21.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc-Hodolany, Dvořakgasse 19 (škrtnuto v úmrtním protokolu),
Brno:
- Údolní 25
- Herdergasse - Herderova 8


vzdělání

reálka v Jevíčku


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

náměstek ředitele Zemské banky pro Moravu in memoriam,
čestný člen Muzejního spolku v Brně,
čestný člen Filharmonického spolku Beseda brněnská in memoriam


zaměstnání

úředník Zemské hypoteční banky pro Moravu v Brně,
soukromě vyučoval na obchodní akademii


odborné a zájmové organizace

Sokol (župa Jana Máchala, Sokol Brno I)


poznámky

První světovou válku prožil na ruské frontě, od roku 1916 v zajetí, naučil se ruštinu.
Protože pocházel z velmi skromných poměrů, nemohl z finančních důvodů studovat na vysoké škole. Měl velké sociální cítění, které projevoval v mnoha dobročinných spolcích a institucích (Domov Dagmar, Ústav pro tělesně vadné v Králově Poli, zakládající člen Domu útěchy).
Po okupaci se zapojil do odboje (Obrana národa) poprvé měl být zatčen 19. 3. 1939, celkem osmkrát u něj gestapo vykonalo domovní prohlídku. Na jaře 1942 se podrobil operaci, ale po návratu z ozdravného pobytu na Českomoravské vysočině zatčen dne 4. června 1942. Stanným soudem odsouzen k trestu smrti, zpopelněn v Krematoriu města Brna 22. června 1942.


pojmenované ulice

Jana Svobody (Zábrdovice)osoby

František Boleloucký
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Božena Brunclíková
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Antonín Brychta
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni František Čermák
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni Otakar Hubík
společně odsouzeni stanným soudem a popraveni
další osoby (5)...


partneři

Ludmila Svobodová (Macků)
sňatek: 25. 11. 1912, Brno (kostel sv. Jakuba)ulice

Herdergasse - Herderova
bydliště (dnes Rudišova) Údolní
bydliště doložené v roce 1912


osoba na objektech

oběti Sokola Brno I ve světových válkách
pamětní deska: Kounicova 20-22/01 oběti druhé světové války
pamětní deska: Rooseveltova 18/01


události

23. 11. 1947
Odhalení památníku TJ Sokol Brno I
oběti Sokola Brno I
16. 12. 1945
Vzpomínková tryzna obětem nacistické perzekuce z řad členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno I 22. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 20. 6. a 21. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2438/k
21. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 21. června)
jeden z popravených
13. 1. 1935
Slavnostní otevření Masarykovy léčebny Dům útěchy v Brně
zakládající člen Domu útěchyMenš, Kopin


Aktualizováno: 17. 12. 2021