Internetová encyklopedie dějin Brna

František Čermák

  František Čermák


  • * 16.9.1875 Brno-Holásky – † 16.4.1948 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl muzikantem a učil hře na housle

  • příčina úmrtí

   v nemocnici u svaté Anny


  • bydliště

   Brno-Holásky: Na návsi 20, Rolencova 17,
   Brno-Tuřany, Jubilejní 65


  • vzdělání

   obecná škola v Tuřanech


  • zaměstnání

   tovární dělník

  • politická orientace

   sociální demokracie (členem již před první světovou válkou)


  • hrob

   Tuřanský hřbitov, Pratecká


  • poznámky

   Domovská obec: Holásky, okr. Brno; Brno. Osobní číslo 53 791.
   V rakousko-uherské armádě vojín 29. domobraneckého pěšího pluku. Zajat: 23. 3. 1915, Karpaty. Přihlášení do legií: 16. 3. 1918, Taganrog. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 4. 1918, 8. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 31. 3. 1920, poslední útvar: technická rota, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován. Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „služba v legii od 1. 4. 1918 do 31. 12. 1919“.
   Do rakousko-uherské armády byl odveden v roce 1896. V červenci 1914 byl ve svých téměř 39 letech mobilizován a narukoval ke 29. domobraneckému pěšímu pluku. Byl plukovním trubačem.
   Po zajetí, které prožil v Taganrogu ve volžsko-donské oblasti (spolu s Vilémem Sedláčkem z Nenovic), se ve svých 42 letech přihlásil dobrovolně do legií. Dne 11. 5. 1918 byl zařazen ke 3. rotě 5. střeleckého pluku, koncem června 1918 se účastnil obsazování Vladivostoku, dále bojů proti bolševikům na západ směrem na Chabarovsk, boje trvaly až do 16. 8. 1918.
   Od 23. 7. 1918 byl dán k dispozici veliteli 2. samostatné inženýrské roty, od 8. 1. 1919 přejmenované na 2. samostatnou technickou rotu.
   V době od 7. 11. 1918 do 19. 1. 1919 se účastnil tažení na severní uralské frontě směrem na Kungur. Dne 7. 4. 1919 získal hodnost svobodníka. Lékařskou komisí 2. divize uznán neschopným další vojenské služby; lékařský nález ze 22. 7. 1919 uváděl pod kódem 64-IV zejména neurastenii, chronický revmatismus a srdeční hypertrofii. František Čermák odjel z Tomska 1. evakuačním vlakem, který ho dovezl do Vladivostoku. Byl převeden do pravomoci děžurného (službu konajícího) generála Čs. vojska na Rusi a ze seznamu 2. samostatné roty vyškrtnut 18. 8. 1919. Z Vladivostoku odplul 27. 10. 1919 na lodi Capetown Maru (10. transport). Demobilizován v Brně 31. 3. 1920. Vrátil se k rodině do Holásek.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Tekla Čermáková (Schimmelová)
   sňatek: 28. 5. 1901, Tuřany (dnes Brno-Tuřany)


  • děti

   Františka Čermáková
   Rosalie Čermáková
   Antonín Čermák


  • rodiče

   Václav Čermák
   Františka Čermáková (Konečná)


  • sourozenci

   Terezie Čermáková
   jedno z dvojčat Leopold Čermák
   Matylda Čermáková


  • ulice

   Na návsi
   rodný dům (tehdy Holásky čp. 26) Jubilejní
   bydliště po svatbě (tehdy Nenovice čp. 120) Rolencova
   bydliště nejpozději v roce 1911 (tehdy Holásky čp. 56)


  • stavby

   Tuřanský hřbitov
   Pratecká
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 11. 09. 2016