prof. PhDr. Václav Machek, DrSc.

* 8.11.1884 Úhlejov u Hořic – † 26.5.1965 Brno


významný jazykovědec zejména v oblasti slovanské a indoevropské srovnávací jazykovědy, etymolog, zakladatel etymologického oddělení ČSAV


bydliště

Brno:
- Úvoz 47
- Cihlářská 26


vzdělání

1906–1914 gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem,
1914–1916 a 1919–1921 FF UK v Praze - obor čeština a latina (1921 titul PhDr., 1931 habilitace na MU pro obor srovnávací indoevropská jazykověda, 1936 mimořádný a 1945 řádný profesor indoevropské srovnávací jazykovědy, 1956 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád práce (1964 za zásluhy o vědu)


dílo

Jeho bibliografie zahrnuje na 400 položek. Za všechny zmiňujeme alespoň Etymologický slovník jazyka českého a slovenského (1957, 1968), Česká a slovenská jména rostlin (1954).
V roce 2011 vyšly Sebrané spisy Václava Machka I. a II. - viz Literatura


zaměstnání

1921–1924 knihovník v Institutu des Études slaves v Paříži jako stipendista francouzské vlády,
1924 reálka v Pardubicích,
1924–1927 reálné gymnázium v Trnavě,
1927–1928 reálné gymnázium v Novém Mestě nad Váhom,
1928–1929 reálné gymnázium v Tišnově,
1929–1931 pracovník Kanceláře Slovníku jazyka českého ČAVU,
1931–1936 reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
1936–1965 FF MU (1950–1958 vedoucí katedry starověké kultury a v letech 1958–1963 vedoucí katedry slavistiky, 1952–1954 proděkan),
etymologické pracoviště Slovanského ústavu ČSAV


odborné a zájmové organizace

Královská česká společnost nauk (1936),
Česká akademie věd a umění (1940),
ČSAV (člen korespondent 23. 11. 1953),
Česká mykologická společnost


poznámky

v rodném Úhlejově byl na místě, kde stával jeho rodný dům, je vztyčen pamětní kámen na Machkovu památku
osoby

Jaroslav Bauer
V. Machek navštěvoval jeho přednášky Radoslav Večerka
žák Josef Zubatý
učitel


partneři

Ludmila Machková (Blechová)
sňatek: 6. 10. 1934ulice

Úvoz
bydliště


události

14. 6. 2012
Oslavy 60. výročí založení etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR
autor pokřtěné knihy Sebrané spisy


Kal


Aktualizováno: 21. 11. 2020