Karel Steiner

* 11.4.1918 Ivančice (okres Brno-venkov) – † po 18.4.1942 Rejowiec


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; učitelé a žáci reformního reálného gymnázia v Brně-Králově Poli; holocaust


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

znal výborně hebrejštinu slovem i písmem


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Ivančice, Palackého náměstí č. 101 (dnes č. 29),
Louny v Čechách


vzdělání

reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
LF MU v Brně (zapsán ve školním roce 1936/1937, musel odejít pro židovský původ před 17. listopadem 1939, když ještě 5. května 1939 stačil složit I. rigorózní zkoušku)


jiné pocty

jméno Karla Steinera je uvedeno na pamětní desce radnice v Ivančicích


zaměstnání

Důl Kukla v Oslavanech


poznámky

Rodina Steinerova měla v Ivančicích prosperující obchod s textilním zbožím, který vedl otec Arnošt. Matka Vally zde pracovala jako pokladní, účetní a podle potřeby i jako prodavačka. Steinerovi měli dva syny, Karla a mladšího Františka.
Zásluhou paní Steinerové, která pocházela z české židovské rodiny, se u nich mluvilo česky, kupovaly a četly se české knihy. Jejich rodinný život byl velmi harmonický, což si později rodiče vyčítali. Na konci roku 1939 existovala ještě možnost legálního odchodu do Palestiny. Rodiče svým dvěma synům opatřili pasy a vše potřebné, aby je zachránili, ale synové odmítli opustit rodiče.
Karel Steiner odjel na radu rodičů do Loun k příbuzným, kde se měl vyučit elektrikářskému řemeslu. Pro židovský původ mu to nebylo dovoleno, vrátil se zpět do Ivančic, kde spolu s otcem a bratrem pracovali na dole Kukla v Ivančicích, Dne 5. dubna 1942 odjela celá rodina do shromažďovacího tábora v Brně na Merhautově ulici číslo 37 - odtud byli transportováni 8. dubna 1942 transportem Ai (Karel měl číslo 741) do Terezína, transportem Ap (Karel měl číslo 45) odjeli dne 18. dubna 1942 do Rejowiec. Další osudy rodiny neznáme, po válce se nikdo domů nevrátil.
Po válce se objevila nepodložená zpráva, že Karel Steiner byl jako elektrikář nasazen na práci mimo tábor a uprchl, gestapem měl být dopaden až na maďarských hranicích a ubit.
Podklady k životopisu předal do sbírek Muzea města Brna Dušan Richter z Brna, děkujeme.
osoby

Felix Bass
spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; společně v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Stanislav Bass
spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942 Karel Pretzner
spolužáci na gymnáziu v Brně-Králově Poli; spolu v transportu Ai z Brna do Terezína 8. 4. 1942sourozenci

osoba na objektech

oběti druhé světové války
pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


události

8. 4. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ai"
v transportu měl číslo 741


Menš


Aktualizováno: 16. 01. 2019