Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Borovička

  prof. PhDr. Josef Borovička


  • * 25.5.1885 Havlíčkův Brod – † 23.4.1971 Praha


  • historik, zemský archivní rada


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Jeden z posledních významných žáků historika Jaroslava Golla.
   V roce 1917 podepsal Manifest českých spisovatelů.


  • vzdělání

   1896–1903 gymnázium v Havlíčkově Brodu,
   FF UK v Praze - historie (současně studoval i moderní filologie),
   Institut pro rakouský dějezpyt ve Vídni - pomocné vědy historické a dějiny umění (ukončeno v roce 1907),
   doktorská práce v Praze: K dějinám církevních soudů v Čechách v době předhusitské (od roku 1908), habilitace na UKo (1925), profesura v roce 1931


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   praktikant v Zemském archivu v Praze (od roku 1908),
   archivář v zámeckém archivu v Nových Hradech, v královském archivu v Simancasu ve Španělsku, archivní úředník v Zemském archivu v Praze,
   zemský archivní rada (1922),
   archivní rada na MŠNO (1919),
   přednášel na univerzitě v Bratislavě (od roku 1923) a na MU v Brně (od roku 1936, 1938–1939, 1945–1946),
   prozatímní správce a vedoucí Archivu ministerstva vnitra (od roku 1945),
   profesor na Vysoké škole politické a sociální v Praze (od roku 1946),
   vězení - za údajnou špionáž ve prospěch bývalého ministra H. Ripky a za spolupráci s tzv. národně-socialistickým podzemím (1949 - na 8 let), po 4 letech propuštěn

  • odborné a zájmové organizace

   člen lóže Svobodných zednářů,
   spoluzakladatel Státní archivní školy a Českého historického ústavu v Římě,
   člen redakce Časopisu archivní školy,
   spolupracovník a člen redakčního kruhu časopisu Naše revoluce


  • poznámky

   Kromě Jaroslava Golla ho též vyučovali historikové Josef Pekař a Gustav Friedrich.
   Zabýval se otázkami archivní teorie a organizací archivů v českých zemích, pracoval také na koncepci zřízení národního archivu.
   Stal se členem československé delegace na pařížských mírových jednáních v Paříži v roce 1919.
   Také působil jako konzultant T. G. Masaryka pro moderní dějiny, spolupracoval s ním na jeho díle Světová revoluce a patřil tak k tzv. hradním historikům.


  • obrazy

   img10371.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Goll
   profesor


  • autor


Aktualizováno: 21. 05. 2020

Josef Borovička. Zdroj: Tomáš Borovský, Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů, In: BMD (supplementum č. 6), Brno 2008, Archiv města Brna, s. 258.