Internetová encyklopedie dějin Brna

František z Dietrichštejna

  František z Dietrichštejna


  • * 22.8.1570 Madrid (Španělsko) – † 19.9.1636 Brno


  • kardinál, olomoucký biskup, papežský tajný komoří, císařský tajný rada, nejvyšší hofmistr, náměstek moravského zemského hejtmana, gubernátor Moravy, plnomocný nejvyšší komisař, mecenáš


  • rodné jméno

   František Seraf Dietrichstein

  • šlechtický titul

   kníže

  • šlechtický predikát

   von Dietrichstein


  • příčina úmrtí

   při obědě u brněnských jezuitů byl stižen srdeční nevolností


  • vzdělání

   jezuitská kolej v Praze a německá kolej Garmanicum v Římě,
   svěcení na kněze (1597)

  • jiné pocty

   busta na nádvoří zámku Mikulov


  • zaměstnání

   tajný komoří v Římě,
   kanovník ve Vratislavi a Olomouci,
   kolegiátní probošt kapituly litoměřické (1592),
   kardinál (1599),
   biskup olomoucký (26. 5. 1599),
   kníže (1599),
   náměstek zemského hejtmana moravského (1602),
   vrchní hofmistr, tajný rada (1606) s možností vlastní ražby mincí,
   gubernátor Moravy (1621) a plnomocný nejvyšší komisař


  • hrob

   v kryptě jezuitského kostela, později převoz do Olomouce (dóm a později hřbitov - není známo uložení)


  • poznámky

   Byl biskupem nového typu - vodíval procesí bosý do Tuřan, hostil žebráky, navštěvoval vězně. Do pozdních nočních hodin zpovídal v kostele sv. Jakuba v Brně a každý den kázal.
   Přičinil se o to, že v roce 1603 byly všechny nejvyšší zemské úřady obsazeny katolíky. Korunoval Matyáše za krále českého i německého.
   Také ale dne 28. 9. 1621 vydal rozkaz, aby Moravu opustili do čtyř týdnů všichni novokřtěnci, potom došlo na Jednotu bratrskou a postupně na další vyznání.
   V roce 1622 jako nejvyšší komisař provedl konfiskaci majetku nekatolickým stavům. Dne 15. 4. 1624 jej za tyto služby císař Ferdinand II. povýšil do stavu knížat Německé říše s právem použít tento titul pro jeho adoptivní dědice. Nesmírně zbohatl na pobělohorských konfiskacích. A patřil tak k jednomu z největších pozemkových vlastníků na Moravě.
   Významně se podílel i na Obnoveném zřízení zemském (slavnostně vyhlášeno na zemském sněmu Moravského markrabství v roce 1628 ve Znojmě).

   Stavební činnost:
   - kapucínský klášter v Brně (1606)
   - Dietrichštejnský palác v Brně (dnes Moravské zemské muzeum)
   - stavba zámku v Mikulově (založení kolegiátní kapituly při kostele sv. Václava, patricijské koleje)
   - zbudování významných knihoven v Kroměříži a Mikulově.


  • obrazy

   img10974.jpg img10975.jpg img11877.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Carlo Abbate
   u něj C. Abbate působil jako hudebník a skladatel Jan Sarkandr (Sarkander)
   kněz, mučedník, kterého kardinál vysvětil na jáhna


  • rodiče

   Margareta Folch de Raquensens
   Adam z Dietrichštejna


  • sourozenci

   Maxmilián I. z Dietrichštejna
   Maria z Dietrichštejna
   Anton I. z Dietrichštejna
   Anna z Dietrichštejna
   Zikmund II. z Dietrichštejna

   další sourozenci (7)...


  • stavby

   Dietrichsteinský palác Brno
   Zelný trh 8/295
   stavebník


  • události

   18. 6. 2014
   Výstava „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“
   kardinál, olomoucký biskup
   21. 3. 2009
   400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
   kardinál, olomoucký biskup, udělil Janu Sarkandrovi jáhenské svěcení
   27. 5. 2004
   Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna
   kardinál, olomoucký biskup
   26. 1. 1635
   Jednání o zaplacení lozunků a osazení domu
   biskup olomoucký
   26. 1. 1635
   Přepadení na veřejné silnici
   biskup olomoucký

   další události (6)...


  • autor


Aktualizováno: 22. 01. 2020

Busta Františka z Dietrichštejna. Dílo ak. sochaře Nikose Artmutidise je umístěno na nádvoří zámku Mikulov (2006). Zdroj: informační leták Mikulov.