František z Dietrichštejna

* 22.8.1570 Madrid (Španělsko) – † 19.9.1636 Brno


kardinál, olomoucký biskup, papežský tajný komoří, císařský tajný rada, nejvyšší hofmistr, náměstek moravského zemského hejtmana, gubernátor Moravy, plnomocný nejvyšší komisař, mecenáš


rodné jméno

František Seraf Dietrichstein


šlechtický titul

kníže


šlechtický predikát

von Dietrichstein


příčina úmrtí

při obědě u brněnských jezuitů byl stižen srdeční nevolností


vzdělání

jezuitská kolej v Praze a německá kolej Garmanicum v Římě,
svěcení na kněze (1597)


jiné pocty

busta na nádvoří zámku Mikulov


zaměstnání

tajný komoří v Římě,
kanovník ve Vratislavi a Olomouci,
kolegiátní probošt kapituly litoměřické (1592),
kardinál (1599),
biskup olomoucký (26. 5. 1599),
kníže (1599),
náměstek zemského hejtmana moravského (1602),
vrchní hofmistr, tajný rada (1606) s možností vlastní ražby mincí,
gubernátor Moravy (1621) a plnomocný nejvyšší komisař


hrob

v kryptě jezuitského kostela, později převoz do Olomouce (dóm a později hřbitov - není známo uložení)


poznámky

Byl biskupem nového typu - vodíval procesí bosý do Tuřan, hostil žebráky, navštěvoval vězně. Do pozdních nočních hodin zpovídal v kostele sv. Jakuba v Brně a každý den kázal.
Přičinil se o to, že v roce 1603 byly všechny nejvyšší zemské úřady obsazeny katolíky. Korunoval Matyáše za krále českého i německého.
Také ale dne 28. 9. 1621 vydal rozkaz, aby Moravu opustili do čtyř týdnů všichni novokřtěnci, potom došlo na Jednotu bratrskou a postupně na další vyznání.
V roce 1622 jako nejvyšší komisař provedl konfiskaci majetku nekatolickým stavům. Dne 15. 4. 1624 jej za tyto služby císař Ferdinand II. povýšil do stavu knížat Německé říše s právem použít tento titul pro jeho adoptivní dědice. Nesmírně zbohatl na pobělohorských konfiskacích. A patřil tak k jednomu z největších pozemkových vlastníků na Moravě.
Významně se podílel i na Obnoveném zřízení zemském (slavnostně vyhlášeno na zemském sněmu Moravského markrabství v roce 1628 ve Znojmě).

Stavební činnost:
- kapucínský klášter v Brně (1606)
- Dietrichštejnský palác v Brně (dnes Moravské zemské muzeum)
- stavba zámku v Mikulově (založení kolegiátní kapituly při kostele sv. Václava, patricijské koleje)
- zbudování významných knihoven v Kroměříži a Mikulově.
osoby

Carlo Abbate
u něj C. Abbate působil jako hudebník a skladatel Jan Sarkandr (Sarkander)
kněz, mučedník, kterého kardinál vysvětil na jáhna
stavby

Biskupský dvůr
Muzejní 1/198
stavitel
Dietrichsteinský palác Brno
Zelný trh 8/295
stavebník


události

18. 6. 2014
Výstava „Mezi klíčem a mečem – kníže František kardinál z Ditrichštejna a jeho doba“
kardinál, olomoucký biskup
21. 3. 2009
400. výročí kněžského svěcení sv. Jana Sarkandra
kardinál, olomoucký biskup, udělil Janu Sarkandrovi jáhenské svěcení
27. 5. 2004
Oslavy 400. výročí příchodu Řádu menších bratří kapucínů do Brna
kardinál, olomoucký biskup
26. 1. 1635
Jednání o zaplacení lozunků a osazení domu
biskup olomoucký
26. 1. 1635
Přepadení na veřejné silnici
biskup olomoucký

další události (6)...Aktualizováno: 22. 01. 2020