MUDr. Jan Evangelista Helcelet

* 2.1.1812 Dolní Kounice (okres Brno-venkov) – † 19.2.1876 Brno


lékař, vysokoškolský profesor, národní buditel, politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

„Národ ztrácí v něm věrného syna, vlast osvědčeného vlastence,“ tak zněl titulek v Moravské orlici den po Helceletově úmrtí.


bydliště

Brno:
- Schwarzadlergasse + Menizer Gasse - Černoorelská + Měnínská (dnes Orlí) 18
- Jánská 19 (1849–1876) - dům jim patřil


vzdělání

gymnázium v Brně,
1829–1834 studium na filosofickém učilišti Brno,
1834–1838 studium medicíny ve Vídni,
1838–1839 pobyt v Padově,
1840 (9. 6.) dosáhl ve Vídni doktorátu lékařství,
1840 se stal magistrem porodnictví


zaměstnání

od 3. 7. 1840 sekundární lékař ve všeobecné nemocnici v Brně,
od roku 1841 profesor národohospodářství na olomoucké univerzitě,
redaktor "Olomouckých novin" a "Selských listů",
1846 profesor přírodních věd na olomoucké stavovské akademii,
1849 řádný profesor hospodářských věd na brněnské technice


politická orientace

Slovanská strana moravská - zemský a říšský poslanec


odborné a zájmové organizace

Národní Jednota (člen a starosta),
Sokol,
Matice moravská,
Čtenářský spolek v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 28, hrob č. 37–39 (náhrobek navrhl stavitel Theophil Hansen po roce 1876)


poznámky

V roce 1841 se ucházel o uvolněné místo fyzika provinční trestnice - již v té době byl magistrem porodnictví. Znal německy, česky, italsky a francouzsky. V roce 1841 je uváděn mezi lékaři provozujícími praxi v Brně.
Náhrobní pomník byl zhotoven ve Vídni dle návrhu Th. Hansena padovským sochařem Torellim.pojmenované ulice

Helceletova (Stránice)osoby

Theophil Hansen
autor návrhu náhrobku na hrobu J. E. Helceleta Leopold Josef Hansmann
přítel František Matouš Klácel
blízký přítel František Melichar
vlastenecká spolupráce Anna Veronika Mikšíčková
přítelkyně
další osoby (2)...


ulice

Schwarzadlergasse + Menizer Gasse - Černoorelská + Měnínská
bydliště doložené v roce 1841 Jánská
bydliště v letech 1849–1876


stavby

park Tyršův sad
Kounicova
původní místo pohřbení
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku po exhumaci 29. 10. 1895


události

2. 1. 2012
Oslavy 200 let od narození zakladatele brněnského Sokola
zakladatel brněnského Sokola
2. 12. 1862
Založení TJ v Brně
zakladatel TJ v Brně


Do, Menš


Aktualizováno: 05. 08. 2019