Dr. Anton Altrichter

* 4.2.1882 Smilov – † 30.5.1954 Meitzendorf (Německo)


německy píšící historik a vlastivědný pracovník, autor historických prací o Jihlavě; zemský školní inspektor pro vyšší školství na Moravě, ředitel Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volksforschung in Mähren (Německá společnost pro vědu a národnostní výzkum na Moravě)


vzdělání

gymnázium v Jihlavě (1902 maturita),
historie, geografie a germanistika na univerzitách v Praze a ve Vídni


zaměstnání

působil na gymnáziích v Černovicích, v Brně a v Ostravě, od roku 1909 v Jihlavě, od roku 1926 v Mikulově, od roku 1933 byl ředitelem německého Masarykova gymnázia v Brně,
za okupace byl pověřen komisařským řízením Zemské a univerzitní knihovny v Brně,
honorovaný docent pro rakouskou historii a pomocné vědy historické (1937–1939) a pro historii východního prostoru (1941–1945) na německé technice v Brněudálosti

10. 3. 1919
Vznik Německé společnosti pro vědu a umění/Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst
jmenován do čela společnosti v roce 1941


Kal


Aktualizováno: 30. 01. 2013