MUDr. Josef Weisskopf

* 8.5.1904 Kojetín (Přerov) – † (1.) 7.1977 New York


lékař, člen mezinárodního výboru Světové ligy pro sexuální reformu


zajímavé okolnosti

Měl literární sklony, vydal sbírku Krvácející rány. Jeho další osudy nejsou známy, zřejmě i s rodinou emigroval do Ameriky a unikl tak holokaustu.


vzdělání

1922–1929 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity


zaměstnání

ústav sociálního lékařství LF MU


odborné a zájmové organizace

Spolek československých mediků v Brně (v letech 1929/1930 starosta)události

21. 9. 1932
Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
přednesl referát o sexuální výchově bez církve, o matkách v poutech


Kal


Aktualizováno: 13. 05. 2019