Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludvík Kunz

  doc. PhDr. Ludvík Kunz, CSc.


  • * 26.8.1914 Osíčko u Holešova – † 20.5.2005 Brno - Šlapanice


  • etnograf, muzejní pracovník a pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno - Šlapanice


  • vzdělání

   měšťanka ve Valašském Meziříčí,
   vyučen zedníkem (kvůli zrakové vadě a tělesné slabosti nedoporučen na Učitelský ústav),
   později (při zaměstnání) studium na Učitelském ústavu,
   hudební konzervatoř v Brně - kontrabas (ukončeno v roce 1946),
   1945–1949 Masarykova univerzita v Brně - národopis, hudební věda, archeologie (1949 titul PhDr., 1960 CSc., 1967 docent etnografie)

  • čestný doktorát

   Za vynikající práci

  • vyznamenání a pocty

   Herderova cena (1968),
   Za vynikající práci,
   stříbrná medaile k 150. výročí založení Moravského muzea,
   pamětní medaile České hudební společnosti


  • dílo

   Na 400 vlastních publikací a desítky edičních počinů (například obsáhlé svazky Etnographica v Moravském muzeu).

   Bibliografie:
   - Soupis vědeckých prací a muzejní dílo Ludvíka Kunze za léta 1932–1984 in Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea, Vědy společenské 69, 1984, s. 165–188
   - Český lid 91, 2004, s. 105–114.


  • zaměstnání

   od roku 1947 MZM v Brně (v letech 1949–1978 vedoucí etnografického pracoviště - Etnografický ústav)


  • poznámky

   Věnoval se dokumentaci života rolníků, lidové hudby a duchovní kultury na Záhoří, Malé Hané a Valašsku.
   Jeho práce spočívala v terénní dokumentaci, tvorbě etnografické sbírky, výzkumu lidové hudby a nástrojů a v tvorbě oborové bibliografie.
   Připravil rekonstrukci brněnského Paláce šlechtičen a realizoval zde průkopnickou expozici Lid v pěti generacích (od roku 1961).


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Vladimír Úlehla
   spolupracovník


  • události

   19. 11. 1961
   V rekonstruovaném Paláci šlechtičen otevřena stálá etnografická expozice Moravského muzea
   autor expozice


  • autor


Aktualizováno: 15. 05. 2019