prof. Dr. Karl Friedrich Kühn

* 17.2.1884 Trutnov – † 8.5.1945 Praha


architekt, historik umění, památkář, profesor dějin umění a architektury na brněnské německé technice


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


vzdělání

reálka v Trutnově (1903 maturita),
1903–1908 Vysoká škola technická ve Vídni (1909 titul Dr., 1919 habilitace na německé technice v Praze pro obor památkové péče, 1924 tamtéž soukromý docent pro ochranu památek, 1930 mimořádný a 1935 řádný profesor dějin architektury, historie umění, estetiky a památkové péče na německé technice v Brně)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1910–1912 stavební úřad v Liberci a Chrastavě,
1912–1917 sekretář c. k. Centrální komise pro památkovou péči,
1917–1935 technický zemský konzervátor při Státním památkovém ústavu,
1939–1945 Památkového ústavu v Brně (1942–1945 vedoucí)


odborné a zájmové organizace

Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách -Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (1908, 1926 řádný člen),
od roku 1937 předseda Německé společnosti pro vědu a umění (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst)


poznámky

jeho osobní fond (G 177) je uložen v MZA v Brně a další část v Národním památkovém ústavu, v územním odborném pracovišti v Brně
rodiče

sourozenci

události

13. 2. 1938
Odhalení původní pamětní desky Ernsta Macha
odhalil pamětní desku E. Macha v roce 1938
10. 3. 1919
Vznik Německé společnosti pro vědu a umění/Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst
předseda po smrti Bertolda Bretholze


Kal


Aktualizováno: 29. 07. 2016