Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karl Friedrich Kühn

  prof. Dr. Karl Friedrich Kühn


  • * 17.2.1884 Trutnov – † 8.5.1945 Praha


  • architekt, historik umění, památkář, profesor dějin umění a architektury na brněnské německé technice


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • vzdělání

   reálka v Trutnově (1903 maturita),
   1903–1908 Vysoká škola technická ve Vídni (1909 titul Dr., 1919 habilitace na německé technice v Praze pro obor památkové péče, 1924 tamtéž soukromý docent pro ochranu památek, 1930 mimořádný a 1935 řádný profesor dějin architektury, historie umění, estetiky a památkové péče na německé technice v Brně)


  • dílo

   zobrazit Zabýval se barokní architekturou (klášterní komplex v Kuksu), psal o mosteckém pozdně gotickém kostelu, o kostelu sv. Tomáše v Brně; věnoval se uměleckohistorické topografii sudetských regionů, lidové architektuře a historii zvonařství v českých zemích.
   V oblasti památkové péče se věnoval především řešení praktických problémů, mj. jejich protileteckou ochranou.
   Jako památkový architekt se zúčastnil stavebních úprav zámku ve Zbirohu, děkanského kostela v Opavě, radnic v Litoměřicích a v Českém Krumlově.

   - Die schöne Altstadt: ihr Schutz, ihr Umbau, ihre Verkehrsverbesserung (1932 - získal za ni 1. cenu v literární soutěži Masarykovy akademie práce)
   - Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland (Praha 2013, k tisku připravila Kristina Uhlíková)


  • zaměstnání

   1910–1912 stavební úřad v Liberci a Chrastavě,
   1912–1917 sekretář c. k. Centrální komise pro památkovou péči,
   1917–1935 technický zemský konzervátor při Státním památkovém ústavu,
   1939–1945 Památkového ústavu v Brně (1942–1945 vedoucí)

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách -Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen (1908, 1926 řádný člen),
   od roku 1937 předseda Německé společnosti pro vědu a umění (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst)


  • poznámky

   jeho osobní fond (G 177) je uložen v MZA v Brně a další část v Národním památkovém ústavu, v územním odborném pracovišti v Brně


  • obrazy

   img14142.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884–1945)"
   "Max Kühn"
   "Brno nacistické. Průvodce městem"
   "Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945"
   "Centralizace německé vědy na Moravě v protektorátu Čechy a Morava. Vznik "Německé společnosti pro vědu a národnostní výzkum na Moravě" (Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung in Mähren)"
   "Matematika na německé technice v Brně"


  • rodiče

   Konrád Kühn


  • sourozenci

   Max Kühn


  • události

   13. 2. 1938
   Odhalení původní pamětní desky Ernsta Macha
   odhalil pamětní desku E. Macha v roce 1938
   10. 3. 1919
   Vznik Německé společnosti pro vědu a umění/Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst
   předseda po smrti Bertolda Bretholze


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 29. 07. 2016

Karl Friedrich Kühn. Zdroj: www.math.muni.cz.