Internetová encyklopedie dějin Brna

Mikuláš Eberhardův z Brna

  Mikuláš Eberhardův z Brna


  • * 14. století(?) Brno


  • kancléř markraběte Karla, biskup v Tridentu


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1339 požádal Mikuláš Jana Lucemburského o postoupení erbu svatého Václava (plaménková orlice) do Tridentu. Zdejší biskupství podle žádosti do té doby žádný znak nemělo a svatováclavská orlice byla po vymření Přemyslovců volná. Trident užívá tohoto znaku dosud.


  • místo pobytu

   Brno,
   Trident


  • profese a postavení

   Pocházel z brněnské patricijské rodiny. Jako kancléř markraběte Karla (Karel IV.) se angažoval v Tyrolsku, kde Karel hájil zájmy svého mladšího bratra Jana Jindřicha, manžela tyrolské dědičky Markéty Maultasch.
   V markraběcích službách byl i Mikulášův mladší bratr. Dne 3. července 1338 byl Mikuláš jmenován biskupem v Tridentu (jedno ze dvou biskupství tyrolského hrabství). Po vysvěcení u papežské kurie v Avignonu se ještě v červenci odebral do svého nového působiště.


  • poznámky

   Jmenování Mikuláše biskupem v Tridentu i jeho pozdější žádost o postoupení svatováclavské orlice Tridentu vzešlo zřejmě přímo z iniciativy markraběte Karla.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel IV.


  • autor

   Los


Aktualizováno: 12. 04. 2017