(Česká) smíšená obecná škola, Brno-Přízřenice, Modřická 4

od - do

9 / 1945 - 9 / 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Modřická 4


uzemí

Přízřenice


fond

Národní škola, Brno - Přízřenice


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

v letech 1945 - 1948 trojtřídní.


prameny, literatura

ulice

Modřická
v letech 1922 - 1923 a 1945 - 1953


Čerm, Lik


Aktualizováno: 03. 08. 2022