Mateřská škola, Brno-Husovice, Nováčkova 60

od - do

1888 - 1991


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Palackého / Dukelská 59, pak9
Komenského náměstí / náměstí Republiky 15
Svatopluka Čecha / Nováčkova 60


uzemí

Husovice


fond

Mateřská škola, Brno - Husovice, Nováčkova 60


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


prameny, literatura

ulice

Dukelská třída
1888-1915
1917-1918
1919-1922
náměstí Republiky
1915-1917 Nováčkova
1918-1919
1922-1991


Čerm


Aktualizováno: 07. 11. 2022