(I. veřejná) měšťanská chlapecká škola, Brno


  od - do

  1. 1. 1919 - 1924


  typ školy

  chlapecká, dívčí


  vyučovací jazyk

  český


  sídlo

  Křížová 2
  Mendlovo náměstí 3/4


  uzemí

  Staré Brno


  fond

  I. střední škola chlapecká, Brno, Husova 17


  uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


  vývoj školy

  1948
  I. střední chlapecká škola, Brno
  nejnovější název školy
  Husova 11 (17)

  1945
  Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Husova 11 (17)

  1941
  Hlavní chlapecká škola, Brno
  Saarova 2, Údolní 49, Husova 11

  1928
  (I.) Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4, Bezejmenná 2 - Saarova 2

  1924
  I. občanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4

  1919
  (I. veřejná) měšťanská chlapecká škola, Brno
  Křížová 2 Mendlovo náměstí 3/4


  historie

  Škola vznikla 1. ledna 1919 jako měšťanská škola chlapecká a dívčí, ale již od školního roku 1920/1921 byla rozdělena na veřejnou měšťanskou školu dívčí (viz tamtéž) a Veřejnou měšťanskou školu chlapeckou.
  Škola začínala v budově na Křížové ulici 2, ale od roku 1920 obě školy, chlapecká i dívčí, sídlily na Mendlově náměstí 3/4.
  Název školy nebyl zcela ustálen - vedle měšťanské školy bylo v některých letech uváděno, že jde o veřejnou či I. veřejnou měšťanskou školu na Starém Brně. To je však jen nevýznamný detail.
  Chlapecká škola byla roku 1920 rozšířena o jednoroční učební kurz a pro značné množství žáků byla od školního roku 1923/1924 rozdělena na I. chlapeckou měšťanskou školu na Mendlově náměstí a II. chlapeckou měšťanskou školu na Mendlově náměstí, která se rooku 1928 přestěhovala na Křídlovickou ulici.


  prameny, literatura

  ulice

  Křížová
  v letech 1919–1920 Mendlovo náměstí
  v letech 1920–1939


  Čerm, Lik


Aktualizováno: 22. 09. 2016