Cvičná a měšťanská škola při Ústavu pro vzdělání učitelů, Brno, Poříčí 5

od - do

1871 - 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Minoritská (klášter),
Poříčí 5 - Na poříčí 5 - Poříčí 5


uzemí

vnitřní město Brno, Staré Brno


fond

Cvičná a měšťanská škola při Ústavu pro vzdělání učitelů, Brno


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2ulice

Minoritská
v letech 1871–1878 Poříčí
v letech 1878–1948


Čerm, Lik


Aktualizováno: 30. 09. 2022