Obecná (smíšená) škola, Brno-Tuřany

od - do

1885 - 1948


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český, v letech 1939-45 označena 's českým jazykem vyučovacím'


sídlo

Tuřany č. p. 88 / Wilsonovo náměstí 3 / Tuřanské náměstí 3
U dvora / Dvorecká 4


uzemí

Tuřany


fond

Národní škola, Brno-Tuřany


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2, Brno


historie

Obecná škola v Brně-Tuřanech navázala roku 1885 na předchozí triviální, farní a národní školu tamtéž, včetně místa působení, tedy dnešního Tuřanského náměstí 88/3. Na svém počátku byla trojtřídní a navštěvovaly ji děti z Tuřan, Holásek, Slatinky a některé české děti z Brněnských Ivanovic a Dvorsk.
Od dubna 1901 byla čtyřtřídní, od ledna 1909 pětitřídní, od roku 1942 šestitřídní, od roku 1943 sedmitřídní, od roku 1944 osmitřídní. Od září 1945 se však vrátila k původnímu počtu pěti postupných tříd. Po novelizaci školského zákona roku 1948 se změnila v Národní školu v Brně-Tuřanech (viz tamtéž).
Děti z Holásek byly vyškoleny rokou 1907 (vlastní škola v Holáskách), roku 1919 také zanikl důvod pro návštěvu českých dětí z jazykově německých Brněnských Ivanovic a Dvorsk.
Škola byla smíšená.
Sídlila v budově na Tuřanském náměstí 3 (č.p. 88) a od roku 1898 také na Dvorecké 4 (č.p. 364). Od roku 1945 pak byla jejím sídlem pouze školní budova na Dvorecké 364/4.


prameny, literatura

ulice

Dvorecká
1898-1945 Tuřanské náměstí
1885-1945


Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022