Střední (smíšená, II. stupně) škola, Brno-Tuřany, Měšťanská 21

od - do

1948 - 1953


typ školy

chlapecká, dívčí


vyučovací jazyk

český


sídlo

Měšťanská 21
Letecká / Malínská 4


uzemí

Tuřany


fond

Základní devítiletá škola, Brno-Tuřany, Měšťanská 21


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


poznámka

Přechůdkyně této školy vznikla sloučením Měšťanské chlapecké školy v Tuřanech a Měšťanské dívčí školy v Tuřanech.


historie

Škola navazuje na předchozí měšťanské školy chlapecké a dívčí v Brně-Tuřanech. Po novele školského zákona roku 1948 byly samostatné dívčí třídy zrušeny a dívky koedukovány s chlapeckou, nyní již smíšenou školou střední (nový název bývalých měšťanských škol). Během roku 1948 byla úprava jen formální, ke koedukaci došlo až ve školním roce 1949/1950. Škola nadále sídlila na Tuřanském náměstí 1, Měšťanské 21 a Letecké 4. Po školní reformě roku 1953 na ni navázala Osmiletá střední škola (viz tamtéž)ulice

Malínská
1948-1953 Měšťanská
1948-1953


Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022