Měšťanská chlapecká škola, Brno


  od - do

  1945 - 1948


  typ školy

  chlapecká


  vyučovací jazyk

  český


  sídlo

  Husova 11 (17)


  uzemí

  vnitřní město Brno


  fond

  I. střední škola chlapecká, Brno, Husova 17


  uložení fondu

  Archiv města Brna, Přední 2, Brno


  vývoj školy

  1948
  I. střední chlapecká škola, Brno
  nejnovější název školy
  Husova 11 (17)

  1945
  Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Husova 11 (17)

  1941
  Hlavní chlapecká škola, Brno
  Saarova 2, Údolní 49, Husova 11

  1928
  (I.) Měšťanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4, Bezejmenná 2 - Saarova 2

  1924
  I. občanská chlapecká škola, Brno
  Mendlovo náměstí 3/4

  1919
  (I. veřejná) měšťanská chlapecká škola, Brno
  Křížová 2 Mendlovo náměstí 3/4


  historie

  Škola, kdysi z Mendlova náměstí, našla v roce 1945 konečné umístění na adrese Husova 11 v budově bývalé německé měšťanské a obecné školy (viz předchozí název hlacní chlapecká škola). Zde sídlila nejdříve s měšťanskou školou dívčí, původně také z Mendlova náměstí, která se však roku 1947 vrátila do budovy Mendlovo náměstí 3/4 a její místo v budově Husova 11 (17) zaujala Marešova dívčí měšťanská škola. Školským zákonem u roku 1948 byly obě přejmenovány na školy střední (viz tamtéž). Až do roku 1947 se o budovu dělila také s chlapeckou měšťanskou školou kdysi z Křídlovické ulice, která však spolu s prvně jmenovanou dívčí školou odešla na Mendlovo náměstí.


  prameny, literatura

  ulice

  Husova
  v letech 1945–1953


  Čerm, Lik


Aktualizováno: 21. 09. 2016