Měšťanská škola chlapecká, Brno-Tuřany, Měšťanská 21

od - do

1945 - 1948


typ školy

chlapecká


vyučovací jazyk

český


sídlo

Tuřanské náměstí 1
Měšťanská 21
K letišti / Letecká / Malínská 4


uzemí

Tuřany


fond

Základní devítiletá škola, Brno-Tuřany, Měšťanská 21


uložení fondu

Archiv města Brna, Přední 2


historie

Škola po roce 1945 navázala na tradici oddělených chlapeckých a dívčích tříd měšťanské školy, jaká byla v Brně-Tuřanech již před II. světovou válkou. Poté, co dívky v letech 1943-1945 navštěvovaly chlapeckou (ve skutečnosti tedy smíšenou) hlavní školu, bylo v nově pojmenované měšťanské škole roku 1945 obnoveno odloučení tříd, nikoli však rozloučení ředitelství a administrativy, po správní stránce byly obě školy vedeny společně. Tuto měšťanskou chlapeckou školu tedy navštěvovali pouze chlapci. Ve školním roce 1946/1947 došlo dokonce k dočasnému rozloučení řízení obou škol, aby od roku 1948 (ve skutečnosti až rooku 1949) byly definitivně spojeny ve smíšené střední škole v Brně-Tuřanech (viz tamtéž). Školy sídlily do roku 1946 v budově na Tiřanském náměstí 1, od roku 1946 také měšťanská 21 a Letecká 4.ulice

Malínská
1946-1948 Měšťanská
1946-1948 Tuřanské náměstí
1945-1946


Čerm, Dos


Aktualizováno: 04. 11. 2022