Slavnostní otevření Sociálních ústavů města Brna

28. 10. 1934


ulice

číslo orientační

100


místo

vstupní areál Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích


charakteristika

Z původně velkorysého projektu chorobince a starobince, který musel být v důsledku hospodářské krize redukován, se realizovaly podle projektu architekta Oskara Pořísky pouze dva pavilony Sociálních ústavů města Brna, zajišťující péči o staré a nemocné a mnohdy i nemajetné občany města Brna.
V roce 1935 byly přistavěny a slavnostně otevřeny další pavilony.


poznámka

Za druhé světové války sloužily pavilony Sociálních ústavů jako vojenský záložní lazaret. Činnost byla obnovena v dubnu 1945.
K 1. 1. 1949 byly přejmenovány na Léčebnu pro choroby stáří, postupně byly přeměněny na kliniku infekčních chorob.


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Chorobinec města Brna"

článek v odborném periodiku

"Bohunická nemocnice oslavila sedmdesát"


události

11. 3. 1969
Odhalení základního kamene ke stavbě nové fakultní nemocnice v Brně-Bohunicích


osoby

Oskar Pořiska
architekt Alfons Sovadina
ředitel, zasloužil se o výstavbu


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 06. 07. 2018