Zřízení Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity

1. 9. 1979charakteristika

Vznikl jako Ústav výpočetní techniky UJEP v Brně z Vědecko-metodického střediska pro výpočetní techniku PřF, které existovalo od roku 1968 při Katedře matematických strojů PřF MU.


účastníci

Jiří Hořejš, ředitel


zajímavosti

Celoškolské pracoviště, sídlící spolu s FI MU. Od roku 1996 v areálu na Botanické ulici, je zodpovědné za rozvoj a provoz centralizovaných výpočetních zařízení, informačních systémů a komunikační infrastruktury Masarykovy univerzity.městská část

Kal


Aktualizováno: 28. 06. 2018