Návštěva chemika Alfreda Badera na Masarykově univerzitě v Brně

9. 6. 2005 (9.–10.6.2005)číslo orientační

9


místo

rektorát Masarykovy univerzity - Kounicův palác


charakteristika

Masarykovu univerzitu navštívil její čestný doktor, světoznámý chemik, mecenáš, znalec dějin umění a historik oboru chemie dr. Alfred Bader, zakladatel Aldrich Chemical Compagny v USA (dnes Sigma-Aldrich), která je největším světovým dodavatelem chemikálií pro výzkumné záměry.
O vzniku a vývoji této firmy přednesl na PřF MU 9. června veřejnou přednášku, následujícího dne byl přijat rektorem Masarykovy univerzity.


účastníci

Alfred Bader,
Petr Fiala, rektor Masarykovy univerzity


zajímavosti

Alfred Bader (*1924), kterému Masarykova univerzita udělila 12. 6. 2000 čestný doktorát chemických věd, založil v České republice tradici udělování ceny Alfreda Badera za organickou a bioorganickou chemii. Financuje rovněž stipendia pro doktorské studium českých chemiků v zahraničí. Zasloužil se o znovuobjevení přínosu česko-rakouského chemika a fyzika Johanna Josepha Loschmidta (tzv. Loschmidtovo číslo).


poznámka

Masarykovu univerzitu a Brno navštívil též 21.–23. 6. 1995, 13.–15. 6. 2001 a 10.–15. 6. 2003.osoby

Alfred Bader
světoznámý chemik Petr Fiala
rektor Masarykovy univerzity


stavby

Masarykova univerzita
Žerotínovo náměstí 9/617


městská část

související odkazy

Kal


Aktualizováno: 23. 04. 2019