Povolení těžby kamene na panství kláštera zábrdovického

24. 7. 1512


místo

Brno


charakteristika

Purkmistr a rada města Brna po dohodě s knězem Ondřejem, opatem zábrdovického kláštera, zahájili těžbu kamene ("tesacího i malého do zdí") na církevním panství (ve Skaličce).
Jako poplatek se představitelé města zavázali odvádět každoročně na svátek sv. Jakuba (25. července) dva zlaté moravské.


účastníci

purkmistr a rada města Brna,
premonstrátský opat zábrdovického klášteraosoby

Ondřej I.
opat kláštera v letech 1512–1518


Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018