Boje městského stavu o hospodářské výsady s panským a rytířským stavem

16. 10. 1514


místo

Budín


charakteristika

Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský, žádá představitele města, aby ze svého středu vybrali dva zástupce, kteří by se dostavili do města Budína.
Zde by se měly v jeho přítomnosti vést další rozhovory mezi stavem panským a rytířským na jedné straně a stavem měšťanským na straně druhé, panovník nepochybuje, že spory o hospodářské výsady budou brzy vyřešeny.


účastníci

Vladislav II. Jagellonský, král český a markrabě moravský,
purkmistr a konšelé města BrnaJord


Aktualizováno: 12. 10. 2018