Internetová encyklopedie dějin Brna

Vznik Ústavu analytické chemie ((ČSAV|Československé akademie věd v Brně))

Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV


 • 6. 2. 1974 


 • ulice

  Leninova
  dnes Kounicova

 • číslo orientační

  82


 • charakteristika

  Ústav vznikl přejmenováním Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV, který byl vytvořen v roce 1966 z Laboratoře pro analýzu plynů, zřízené k 1. 4. 1956.
  Prováděl základní výzkum ve vědním oboru analytická chemie se zvláštním zaměřením na analytické mikro až submikrometody, především separační a rozvoj jejich přístrojové techniky.


 • účastníci

  Jaroslav Janák, ředitel

 • zajímavosti

  Předmětem hlavní činnosti dnešního Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí (http://www.iach.cz).

 • poznámka

  Od roku 1993 nese název Ústav analytické chemie AV ČR, od roku 1997 Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
  Od roku 1991 sídlí v budově na Veveří ulici, předtím v budově na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Jaroslav Janák
  ředitel ústavu od jeho založení až do roku 1980 a potom znovu v letech 1990–1993


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018