Vznik Ústavu analytické chemie ČSAV

6. 2. 1974


ulice

Leninova
dnes Kounicova


číslo orientační

82


charakteristika

Ústav vznikl přejmenováním Ústavu instrumentální analytické chemie ČSAV, který byl vytvořen v roce 1966 z Laboratoře pro analýzu plynů, zřízené k 1. 4. 1956.
Prováděl základní výzkum ve vědním oboru analytická chemie se zvláštním zaměřením na analytické mikro až submikrometody, především separační a rozvoj jejich přístrojové techniky.


účastníci

Jaroslav Janák, ředitel


zajímavosti

Předmětem hlavní činnosti dnešního Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, zejména výzkum analytických a bioanalytických mikrometod, nanometod a metod pro stanovení stopových koncentrací látek a vývoj přístrojové techniky jako základu ke zvýšení poznání a metodologické úrovně dalších vědních disciplín včetně genomiky, proteomiky, biotechnologií, průmyslové činnosti a ochrany zdraví a životního prostředí (http://www.iach.cz).


poznámka

Od roku 1993 nese název Ústav analytické chemie AV ČR, od roku 1997 Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.
Od roku 1991 sídlí v budově na Veveří ulici, předtím v budově na rohu Kounicovy a Zahradníkovy ulice.osoby

Jaroslav Janák
ředitel ústavu od jeho založení až do roku 1980 a potom znovu v letech 1990–1993


městská část

Kal


Aktualizováno: 29. 06. 2018