Založení Veřejné knihovny města Brna

1. 2. 1921


ulice

katastr

Brno-město


místo

Brno


charakteristika

Přípravy na vybudování veřejné knihovny v Brně započaly už po vydání knihovnického zákona v roce 1919. Na brněnské radnici se dne 5. 10. 1920 poprvé sešla knihovní rada pod vedením Žofie Zvěřinové, ředitelky obchodní školy a pozdější dlouholeté předsedkyně rady. Knihovní rada se rozhodla vypracovat seznam všech spolkových knihoven v Brně a vypsat konkurs na knihovníka.
Veřejná knihovna města Brna byla založena 1. února 1921 a v tentýž den nastoupil i její knihovník Antonín Vančura (Jiří Mahen).
Knihovní rada rozhodla, že knihovna se neotevře pro veřejnost, dokud nebude mít alespoň 10 tisíc knih. Vyzvala proto všechny brněnské spolky, aby daly k dispozici svoji literaturu, protože jinak by se vybudování potřebného knihovního fondu velmi protáhlo.
Jednání o převzetí spolkových knihoven však byla velmi obtížná, Český čtenářský spolek se dokonce usnesl, že svůj majetek nově vznikající knihovně nepřenechá. V provizorních místnostech knihovny v 1. patře zadního traktu Městského dvora se začaly shromažďovat první zásilky - knižní dary z nakladatelství. U brněnských knihkupců knihovna zahájila nákup knižních novinek.


účastníci

Jiří Mahen (Antonín Vančura), první knihovník
Žofie Zvěřinová, ředitelka obchodní školy,
knihovní rada


události

19. 11. 2022
Oslavy 100. výročí otevření KJM v Brně 12. 5. 2021
Výstava 100 let, 100 otisků Knihovny Jiřího Mahena v Brně 11. 3. 2011
Knihovna Jiřího Mahena v Brně zahájila službu půjčování čteček elektronických knih 1. 11. 2001
Slavnostní otevření Ústřední knihovny Jiřího Mahena po rekonstrukci 20. 11. 1922
Zahájení provozu ústřední knihovny Veřejné knihovny města Brna


osoby

Jiří Mahen
první knihovník Veřejné knihovny Žofie Zvěřinová
předsedkyně knihovní rady


městská část

související odkazy

Erh


Aktualizováno: 14. 01. 2020