Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení privilegií

Potvrzení privilegií


 • 1. 2. 1523 


 • místo

  Praha


 • charakteristika

  Stvrzení předchozích privilegií města Brna králem Ludvíkem Jagellonským.
  Panovník na žádost purkmistra a rady města Brna upřesnil "artikul o pokutách" měšťanů a obyvatel ve městě, na předměstích a městských statcích. Výnos z pokut má být využit "na opravu města".


 • účastníci

  Ludvík Jagellonský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018