Internetová encyklopedie dějin Brna

Kázeň a slušnost ve městě

Kázeň a slušnost ve městě


 • 17. 2. 1553 


 • místo

  Olomouc


 • charakteristika

  Představitelé města Olomouce pozdravují purkmistra a radu města Brna a oznamují jim, že obdrželi jejich zprávu o tom, jaký důraz kladou na kázeň a slušnost ve městě. Proto jim posílají dopis, v němž je seznamují se svým postupem - přitom informují o možnostech koupí a prodeje a návštěv zdejších výročních trhů.
  Připomínky, které jim byly sděleny, chtějí uplatnit pro spokojenost v "obojím směru, aby navzájem stáli v dobrém a svornosti a chtějí tak postupovat, aby jejich vztahy mohly vzkvétat".


 • účastníci

  purkmistr a rada města Olomouce,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018