Kázeň a slušnost ve městě

17. 2. 1553


místo

Olomouc


charakteristika

Představitelé města Olomouce pozdravují purkmistra a radu města Brna a oznamují jim, že obdrželi jejich zprávu o tom, jaký důraz kladou na kázeň a slušnost ve městě. Proto jim posílají dopis, v němž je seznamují se svým postupem - přitom informují o možnostech koupí a prodeje a návštěv zdejších výročních trhů.
Připomínky, které jim byly sděleny, chtějí uplatnit pro spokojenost v "obojím směru, aby navzájem stáli v dobrém a svornosti a chtějí tak postupovat, aby jejich vztahy mohly vzkvétat".


účastníci

purkmistr a rada města Olomouce,
purkmistr a rada města BrnaJord


Aktualizováno: 14. 07. 2018